Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Bột lông vũ thủy phân- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

TAN

410

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

BÔT THỊT XƯƠNG LỢN - NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột Gia Cầm (Bột Thịt Xương Gia Cầm) - Nguyên liệu sản xuất thức ăn CN TS

TAN

630

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Bột gia cầm , NL SX thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương gia cầm (Poultry Meat And Bone Meal)

TAN

620

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương bò

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi : Bột thịt xương bò.Hàng mới 100%

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

NLSX thức ăn chăn nuôi : Bột gia cầm ( Australian poultry meal ) - hàng mới 100%

TAN

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột huyết gia cầm ( POULTRY BLOOD MEAL ) - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột thịt xương lợn dùng làm thức ăn chăn nuôi (hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04 /2017/TT-BNNPTNT), hàng mới 100%

KG

0

PTSC DINH VU

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá dùng sản xuất thức ăn cho động vật ( trừ loài nhai lại ). Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012.

KG

1

DINH VU NAM HAI

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ - ARGENTINEAN FISHMEAL, PROTEIN 62,10%; ĐỘ ẨM 5,11; FREE SALMONELLA, FREE E-COLI, NACL 2,37%,

TAN

1.127

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT CÁ - INDIAN STEAM DRIED FISH MEAL, PROTEIN 65,05%; ĐỘ ẨM: 5,3; SALMONELLA NOT DETECTED, E-COLI NOT DETECTED, NACL: 0,81%, TVN 99,7MG/100GR

TAN

1.197

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

BỘT CÁ - FISHMEAL ( Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12) Protein: 69.88 %

KG

1

CANG QT ITC PHU HUU

CFR

Bột cá (hàng thuộc danh mục thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT)

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột Thịt Xương Gia Cầm (POULTRY MEAL) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột Cá thủy phân ( Protein: 64%; fat: 7.4%; moisture: 4.2; ash: 16.5%) Nguyên liệu snr xuất thức ăn chăn nuôi.hàng thuộc thông tư 26

TAN

880

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ - ANGOLAN FISHMEAL, PROTEIN 66,16%; ĐỘ ẨM 7,61; FREE SALMONELLA, FREE E-COLI, NACL 2,98%, TVN 85,3MG/100GR

TAN

1.227

CANG QT ITC PHU HUU

CFR

Bột cá (Protêin: 68% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Corporacion Pesquera Inca S.A.C. Hàng NK theo TT 66/2011/TT-BNNPTNT và 26/2012/TT-BNNPTNT)

TAN

1.484

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá cơm khô, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người, có hàm lượng protein 60%. Hàng không nằm trong danh mục Cites

KG

2

TAN CANG HAI PHONG

C&F

Bột gan mực nhão ( squid liver paste ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI : CÁM MỲ VIÊN , NK THEO TT 26/2012/TT - BNN NGÀY 25/6/2012, stt 3.

KG

0

HOANG DIEU (HP)

CFR

Cám mỳ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phù hợp số thứ tự 03 trong TT26/2012/TT-BNN

TAN

175

CANG HAI AN

CFR

Cám lúa mì viên (dùng bán cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi)

TAN

159

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám mỳ - nguyên liệu sử dụng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 26/2012/TT- BNNPTNT

TAN

180

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Cám mì - nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng NK phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT

TAN

184

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Cám mì (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi)

TAN

183

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Cám mỳ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp số thứ tự 03 trong TT26/2012/TT-BNN

TAN

190

CANG HAI AN

CFR

CÁM MÌ - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi - Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%

TAN

161

CANG XANH VIP

CFR

Cám mỳ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp TT26/2012/TT-BNN

TAN

188

CANG TRANSVINA (HP)

CFR

CÁM MỲ VIÊN - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng đóng bao, 4320 bao, 50 kg/1bao. Hàng thuộc mục 3 TT26/2012/TT-BNNPTNT.

TAN

170

CANG XANH VIP

C&F

WHEAT DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES(WDDGS) Phụ phẩm chế biến từ lúa mì- Hàng phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNN.

TAN

236

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám gạo chiết ly - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp thông tư 26/2012 TT BNNPTNT. hàng mới 100%

KG

0

TAN CANG HAI PHONG

C&F

Cám gạo dùng trong sản xuất thức ăn gia súc (hàng nhập theo mục 06, thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012. Hàng mới 100%.

KG

0

DINH VU NAM HAI

CFR

Nguyên liệu dùng để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi- Bột gluten ngô (CGM)-Corn Gluten Meal, Hàng mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gluten ngô (CGF - Corn Gluten Feed). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

TAN

143

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyen lieu SXTA chan nuoi: GLUTEN NGO ( CORN GLUTEN FEED)

TAN

151

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi - CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc - PARAGUAYAN DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES, nk theo TT 26/2012/TT-BNN ngày 25/6/2012, stt 4245

KG

0

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Bột gluten ngô ( nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc ) . Hàm lượng Protein 62.20 %, Độ ẩm 9.20% .

TAN

605

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES (Bột bã ngô - DDGS), dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng rời trong container. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT.

KG

0

DINH VU NAM HAI

CFR

DDGS (Phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc) - Nguyên liệu SXTĂCN - Hàng phù hợp TT26/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 (Số TT 4245/TT26/2012/TT-BNNPTNT)

KG

0

DINH VU NAM HAI

C&F

Khô dầu đậu tương (không có mùi chua mốc) (Argentine Hipro Soybean Meal): Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật ( độ ẩm :12.26 %)

TAN

360

CANG SITV (VUNG TAU)

CFR

Soyabean Meal (Khô Dầu Đậu Nành)nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi.Hàng nhập phù hợp theo thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.Khoản giảm giá: 1.665,02 USD.

TAN

356

CANG INTERFLOUR (VT)

CIF

Khô dầu đậu tương- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%

TAN

364

CANG CAI LAN (QNINH)

C&F

Alterion NE20 ( 25 kg/bao) : Chế phẩm có chứa chủng bacillus subtilis với chất mang là khoáng vô cơ, dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi

KG

14

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PALBIO 50RD ,NLSXTĂCN- Bổ sung protein dễ tiêu trong thức ăn chăn nuôi.Số đăng ký nhập khẩu 205-3/05-NN, mục 2731 TT 26/2012/TT-BNN. nhà sản xuất BIOIBERICA S.A, SPAIN

KG

1

TAN CANG 128

C&F

AlphaSoy Pig 530 - Phụ gia thức ăn chăn nuôi đã chế biến (20 kg/ bao), thuộc dòng 1140 Thông tư TT26/2012/BNNPTNT. Hàng mới 100%

KG

212

CANG XANH VIP

CIF

Micronutrients TBCC - Phụ gia bổ sung nguyên tố đồng vào thức ăn chăn nuôi. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. 25kgs/Bao. Hàng mới 100%

KG

6

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

ROVIMIX HY-D 1.25%( Dẫn chất vitamin D3 hàm lượng 1.25%, chất độn và phụ gia - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi), KQ PTPL:360/PTPLMN, STT: 4133 Danh mục TT26/2012/TT-BNNPTNT

KG

288

HO CHI MINH

CIP

Chất phụ gia thức ăn chăn nuôi ( AMMOCURE 30%)

TAN

5.415

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn - Aqua Vita (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

KG

8

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Premix TW-IN ( Premix Khoáng) ( 25kg/bao) : Chế phẩm bổ sung cho thức ăn chăn nuôi

KG

3

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: SELACID GREEN GROWTH MP

TAN

2.963

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

BISCUIT MEAL - Bột bánh- Chế phẩm bổ sung dùng trong sản xuất TĂCN có thành phần chính là đạm,chất béo,tinh bột - Phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT, mục 2358. nhà sản xuất:Profeed Agronutrition Sdn Bhd

TAN

141.040

CANG XANH VIP

C&F

Chất bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi Zinc Oxide 72 ( ZnO). Hàng mới 100%, đóng đồng nhất 25kg/bao

TAN

2.150

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất tổng hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi ZINC OXIDE (FEED GRADE)

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC