Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Bột gia cầm (Bột thịt xương gia cầm) dùng làm thức ăn chăn nuôi.Hàm lượng protein trên 60%.Do Suol Co., Ltd sx. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012)

KG

1

GREEN PORT (HP)

CFR

Bột Thịt Xương Bò (Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS)

TAN

465

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu SXTACN , Bột thịt xương bò , melamine không có, hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9 trang 3

KG

0

DINH VU NAM HAI

CFR

Nguyên liệu SXTACN gia súc gia cầm: Bột thịt xương lợn , melamin không có (Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9, trang 3.

KG

0

DINH VU NAM HAI

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn, gia cầm : Bột Thịt Xương Bò . hàng phù hợp với thông tư 26/2012 BNNPTNT.

TAN

440

DINH VU NAM HAI

CFR

Bột Thịt Xương Lợn (Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS)

TAN

435

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc - thủy sản: Bột phụ phẩm thịt gà-CHICKEN BY PRODUCT MEAL,Protein 65.43%,Độ ẩm 3.73%.Hàng NK phù hợp Mục 2,Khoản B,STT 4240 -TT26/2012 TTBNNPTNT.Hàng mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương bò.Hàng mới 100%

TAN

460

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (Chilean Steam Dried Fishmeal) - nguyên liệu dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi.

TAN

1,536

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT CÁ - INDIAN STEAM DRIED FISH MEAL, PROTEIN: 62,31%; ĐỘ ẨM: 7,86; SALMONELLA NOT DETECTED, E-COLI NOT DETECTED; NACL 2,07%; TVN 114.60MG/100GR

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột Cá dùng cho thức ăn chăn nuôi ( Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo công văn số 17709/BTC-TCT ngày 04/12/2014 )

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT

TAN

100

CANG TAN VU - HP

C&F

Bột Gan Cá Ngừ - Tuna Liver Powder (Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12) Protein: 60 %

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT

KG

0

CANG TAN VU - HP

C&F

Bột cá, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng NK phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT

TAN

1,400

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Bột gan mực nhão (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - Squid Liver Paste) (225kgs/drum)

KG

1

CANG TIEN SA(D.NANG)

CIF

Bột cá cơm khô, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người, có hàm lượng protein 60%. Hàng không nằm trong danh mục Cites

KG

1

CANG XANH VIP

C&F

Bột gan mực nhão ( Squid liver paste ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột tôm Krill, Krill meal ( Béo cao ) Dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản. NSX: Aker Biomarine Antartic As.

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Cám mì viên, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp tiêu chuẩn QCVN 01-78:2011/BNNPTNT

KG

0

TAN CANG HAI PHONG

CIF

NLSXTACN: Cám mì (Wheat Pollard),hàng nhập phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT(26/6/12)

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Cám từ lúa mì - bao 60KgNW - Dùng làm thức ăn chăn nuôi

TAN

190

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

CÁM MÌ - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi - Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%

TAN

182

CANG XANH VIP

CFR

Cám mỳ dạng bột nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%, phù hợp TT26/2012/TT-BNN

TAN

191

TAN CANG 128

CFR

Cám Mì Vien ,dùng làm nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi

TAN

190

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám mỳ - Nguyên liệu sản xuất thưc ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu phù hợp với mục 3 của TT 26/2012 TT BNNPTNT, hàng bao trong container 30kg/bao

TAN

200

NAM HAI

CFR

CÁM MÌ - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi - Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%

TAN

182

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Cám mỳ (Wheat Bran) dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%, phù hợp với thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT

TAN

175

DINH VU NAM HAI

CFR

Cám mì viên - Nguyên liệu sản xuất TĂCN - Hàng phù hợp với TT26/2012 BNN & PTNT: Hàng rời

TAN

190

CANG HIEP PHUOC(HCM)

CFR

Cám mì dùng chế biến thức ăn gia súc

TAN

192

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám mỳ viên: nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%

KG

0

DINH VU NAM HAI

CFR

Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi - CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Bột gluten ngô (CGF - Corn Gluten Feed). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

TAN

160

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyen lieu SXTA chan nuoi: BOT GLUTEN NGO ( CORN GLUTEN MEAL)

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu dùng để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi- Bột gluten ngô (CGM)-Corn Gluten Meal, Hàng mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Gluten Ngô - Corn Gluten Feed - dùng làm thức ăn chăn nuôi (01 bao = 40 kg) hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012 TT BNNPTNT theo mục 4, Hàng mới 100%.

TAN

150

CANG XANH VIP

CIF

Bã ngô lên men (DDGS-Mỹ)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp thông tư 26 /2012/TT-BNN PTNT ngày 25/06/2012.Hàng rời trong container.

TAN

4,749

GREEN PORT (HP)

C&F

DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES (Bột bã ngô lên men - DDGS), dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng rời trong container. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT.

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DDGS (Phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc) - Nguyên liệu SXTĂCN - Hàng phù hợp TT26/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 (Số TT 4245/TT26/2012/TT-BNNPTNT)

KG

0

TAN CANG HAI PHONG

C&F

Khô dầu đậu tương (nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi) hàng thuộc quy định theo quy chuẩn QCVN01-78:2011/BNNPTNT; thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012; Công văn 17709/BTC-TCT của BTC.

TAN

367

CANG INTERFLOUR (VT)

CFR

Khô dầu đậu tương: hàng xá, hàng dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.

TAN

370

CANG INTERFLOUR (VT)

C&F

Khô dầu đậu nành (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp TT 26/2012/TT- BNNPTNT 25/06/2012)

TAN

368

TANCANG CAIMEP TVAI

CFR

Premix TW-IN ( Premix Khoáng) ( 25kg/bao) : Chế phẩm bổ sung cho thức ăn chăn nuôi ( mã CAS : NA )

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

BIO PEPTIDE-S (Chế phẩm dùng trong thức ăn chăn nuôi, bổ sung protein trong thức ăn chăn nuôi). Mới 100%

TAN

625

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất bổ trợ dùng trong chăn nuôi VM 505, (10kg/xô), Nhà sản xuất : International Nutrition

KG

11

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất bổ sung (Compound Premix 2033 For Fish) là nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản ; Contract : HT20171108-SL

TAN

5,099

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi: Monocalcium Phosphate Feed Grade. Nhập khẩu theo TT26/2012/TT-BNNPTNT, dòng 4247

TAN

395

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguồn: VITIC