Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Bột thịt xương gia cầm - nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

KG

0,77

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột lông vũ - nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

KG

0,52

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

POULTRY MEAL (BỘT GIA CẦM) Trang 02 mục 09 thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012

TAN

770,8492

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gia cầm (đã qua sử lý nhiệt- Phụ phẩm chế biến thịt - Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc ) Độ ẩm5.35%, protein 68.66%, không có E.coli, salmonella

TAN

822

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột thịt xương lợn - nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

TAN

430

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

Bột gia cầm (Bột thịt xương gia cầm) dùng làm thức ăn chăn nuôi.Hàm lượng protein trên 60%.Do Societe El Mazraa GP1 sản xuất. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(26/6/2012)

KG

0,65

CANG XANH VIP

CFR

Nguyên liệu SXTACN gia súc, Bột thịt xương bò, Hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT,

KG

0,4

DINH VU NAM HAI

CFR

Bột gia cầm (Poultry Meal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: S-24322 ( L4)

KG

0,7906

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gia cầm (Poultry Meal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: S-24378 ( L 1)

KG

0,8807

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá, 0.5kg/túi, dùng làm mẫu trong phòng thí nghiệm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

GOI

1,2227

HO CHI MINH

DAP

BỘT CÁ - FISHMEAL ( Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12) Protein: 68.7 %

KG

1,5221

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (Fishmeal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: SEW025101

TAN

1514,2384

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng)Phù hợp với thông tư 26 của Bộ NN & PTNT

KG

0,1

CANG XANH VIP

C&F

Bột cá, nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, xuất sứ Argentina, hàm lượng protein trên 60%. Hàng phù hợp TT26/2012-Bộ NN & PTNT.Hàng mới 100%

KG

1,125

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (Protêin: 65% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: S.K.S. Agro Marine Co., Ltd.. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

TAN

1711,543

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá dùng làm thức ăn chăn nuôi. Hàm lượng protein trên 60%. Do SAINT LOUIS SEA PRODUCTION SUARL sx. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012)

TAN

1230

CANG XANH VIP

C&F

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng)Phù hợp với thông tư 26 của Bộ NN & PTNT

KG

0,1

CANG XANH VIP

C&F

Bột cá - PERUVIAN STEAMDRIED FISH MEAL . Nguyên liệu sản xuất bổ sung thức ăn chăn nuôi gia súc thủy sản,hàng nhập khẩu theo stt 08 danh mục TT số 26/2012/TT-BNN&PTNT ngày 26/05/2012.

KG

1,7501

CANG VICT

CFR

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT

TAN

100

CANG TAN VU - HP

C&F

Bột cá (Protêin: 65% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Sea Pride LLC. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

KG

1,4412

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (Fishmeal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: 2017OS8008

TAN

1483,2553

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Bột cá, nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, xuất sứ Mauritania, hàm lượng protein trên 60%. Hàng phù hợp TT26/2012-Bộ NN & PTNT.Hàng mới 100%

KG

1,36

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ - ANGOLAN FISHMEAL, PROTEIN 67,47%; ĐỘ ẨM 8,5; FREE SALMONELLA, FREE E-COLI , NACL 1,96%, TVN 61,43MG/100GR

TAN

1371,8222

CANG VNITC

CFR

Bột gan mực ( Squid Liver Powder ) : Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn thủy sản ( 25 kg/bao)

TAN

826,3816

CANG VICT

C&F

Bột cá cơm khô, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người, có hàm lượng protein 60%. Hàng không nằm trong danh mục Cites

KG

1,5

CANG XANH VIP

C&F

SQUID LIVER PASTE (Bột gan mực nhão 220kgs/drum). Mới 100%

TAN

960

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột cá sấy khô (Dùng làm thức ăn chăn nuôi, không dùng làm thức ăn cho người. Hàng không thuộc danh mục CITES và không chịu thuế GTGT)

KG

0,05

CANG XANH VIP

C&F

Cám gạo trích ly (dùng bán cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi)

TAN

164,0006

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám gạo trích ly dạng bột - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp thông tư 26/2012 TT BNNPTNT. Hàng mới 100%

KG

0,17

CANG TRANSVINA (HP)

CIF

Nguyên liệu SX TĂCN: cám gạo trích ly. Hàng phù hợp TT26/2012/BNNPTNT, hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo Điều 4 TT219/2013/TT-BTC và CV17709/BTC-TCT.

KG

0,163

CANG XANH VIP

C&F

Corn Gluten Meal ( Gluten ngô ) - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

TAN

615

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Gluten Ngô - Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT trang 2 mục 4.

TAN

628

GREEN PORT (HP)

CFR

Nguyen lieu SXTA chan nuoi: BOT GLUTEN NGO ( CORN GLUTEN MEAL)

KG

0,611

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

GLUTEN NGÔ (CORN GLUTEN FEED), nguyên liệu sản xuất TĂCN, hàng phù hợp với mục 4 T26/2012/TT-BNNPTNT, 40kg/bao, hàng mới 100%.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo điều 3 Luật 71/2014/QH13

TAN

155

CANG XANH VIP

CIF

Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi - CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

KG

0,148

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi : GLUTEN NGÔ ( CORN GLUTEN FEED), hàng mới 100%. (Phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT, tại mục 4 trang 2).

TAN

150,1608

CANG XANH VIP

CFR

Bã Ngô (DDGS) - Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

TAN

211,6693

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS (bột bã ngô) nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, phù hợp TT26/2012/TT-BNN

TAN

207,1867

DINH VU NAM HAI

CFR

ĐẠM BẮP LÊN MEN (CORN GLUTEN MEAL) (NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÀNG THUỘC TT26) PROTEIN : 62.10%; MOISTURE: 8.20%; FIBER: 2.60%

TAN

585

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Khô dầu đậu tương (nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi)

TAN

377,0224

CANG CAI LAN (QNINH)

CFR

Nguyên liệu SX TACN: Khô dầu đậu nành. Hàng xá trên tàu. Hàng nhập khẩu phù hợp thông thư TT26/2012/ TT-BNNPTN

TAN

361,7924

CANG QT SP-SSA(SSIT)

C&F

Khô dầu đậu nành ( nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi ). Hàng nhập khẩu theo thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012

TAN

391,3254

C CAI MEP TCIT (VT)

C&F

Khô dầu đậu tương (nguyên liệu sản xuất TACN) hàng thuộc quy định theo quy chuẩn QCVN 01-78:2011/BNNPTNT, thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012, công văn 17709/BTC-TCT của BTC

KG

0,3734

CANG QT CAI MEP

CFR

Khô dầu đậu tương (không có mùi chua mốc) (Brazillian Hipro Soybean Meal): Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật ( độ ẩm :12.34 %)

TAN

424,9361

CANG SITV (VUNG TAU)

CFR

GROPRO (Bổ sung protein dễ tiêu hóa và các chất dinh dưỡng từ nấm men Saccharomyces cerevisiae thủy phân trong TACN) Hàng NK theo QĐ 363/QĐ-CN-TĂCN ngày 29/03/2017. KQPTPL 1536/TB-KD4 ngày 02/11/2017

KG

1,4538

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi Zinc Oxide 72 ( ZnO). Hàng mới 100%, đóng đồng nhất 25kg/bao . NSX: RUBAMIN LIMITED .INDIA

TAN

2250

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Biomin (R) P.E.P.125 : Nguyên liệu bổ sung hỗn hợp các chất chiết xuất từ thảo dược và bột thảo dược trong TĂCN do hãng Biomin GmbH, Austria sản xuất, NK đúng theo CV 436/CN-TĂCN. Hàng mới 100%.

KG

35,04

CANG HAI AN

CIF

Bổ sung khoáng Kẽm trong thức ăn cho gia súc gia cầm.Zinc Oxide ( ZnO Maximum 720). Bao 25 kg . NSX ZINC NACIONAL, S.A , MEXICO

TAN

2150

TAN CANG HIEP PHUOC

CIF

Nguyên liệu dùng trong SX TACN gia súc gia cầm: BERGAFAT HTL-306 (BERG & SCHMIDT (M) BHD. Nhập theo 26/2012/TT-BNNPTNT dòng 2345 trang 212. Nhà sản xuất: Berg & Schmidt (M) SDN BHD.

TAN

968

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi:Serolat HL, 25 Kg/ bao, Hàng mới 100%

TAN

763

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Monocalcium Phosphate (MCP) (50 kg/bao) - Bổ sung canxi và phốt phát cho thức ăn chăn nuôi. Hàng mới. HSD: 11/2020. Hàng NK theo mục 4247, TT26/2012/TT-BNNPTNT.

TAN

468

CANG XANH VIP

CIF

Chất tổng hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi- ZINC OXIDE (FEED GRADE) (25Kg/Bag) NSX: 01/2018 HSD 2 năm từ ngày sx. Hàng mới 100%

KG

1,8

CANG TAN VU - HP

CIF

Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn - Aqua Vita (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

KG

7,8678

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi: Monocalcium Phosphate Feed Grade. Nhập khẩu theo TT26/2012/TT-BNNPTNT, dòng 4247

TAN

430

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

NL Thức ăn chăn nuôi - ROVABIO ADVANCE T-FLEX - ADISSEO ASIA PACIFIC PTE LTD. Sản xuất (Bổ sung enzyme trong TĂCN)

KG

32,32

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

BIOPLEX C - Bổ sung premix khoáng hữu cơ trong thức ăn chăn nuôi lợn và gia cầm, Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT, mục 3751. Hàng mới 100%

KG

4,424

TAN CANG HAI PHONG

CIF

Nguồn: VITIC