Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Long An

Giá gạo nguyên liệu loại 1

Kg

7.600

 

Gao nguyên liệu loại 2

Kg

7.000

 

 

Gạo xuất khẩu 5% tấm

Kg

7.550

 

 

Đậu phộng nhân loại 1

Kg

42.000

 

 

Thanh long ruột trắng loại 1

Kg

9.000

-3.000

 

Thanh long ruột đỏ loại 1

Kg

32.000

 

 

Chanh không hạt

Kg

20.000

 

Trà vinh

Lúa thường

Kg

5.000

 

Bình Dương

Đường RE Biên Hòa

Kg

20.000

 

 

Đường RE miền Tây

Kg

16.500

 

 

Hạt tiêu đen

Kg

100.000

+2.000

 

Hạt điều

Kg

40.000

 

Bạc Liêu

Gạo nguyên liệu loại

 

 

 

 

Gạo lức

Kg

7.950

 

 

Gạo trắng loại 1

Kg

9.200

 

 

Tôm sú nguyên liệu:

 

 

 

 

Loại I (20 con/kg)

Kg

290.000

 

 

Loại II (30 con/kg)

Kg

230.000

 

 

Loại III (40 con/kg)

Kg

160.000

-10.000

 

Muối hạt trắng

Kg

1.250

+300

 

Muối hạt đen

Kg

800

+50

Nguồn: Thị trường giá cả