Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

An Giang

Lúa khô loại 1

Kg

5.300

 

 

Gạo nguyên liệu loại 1

Kg

7.200

 

 

Gạo nguyên liệu loại 2

Kg

6.600

 

 

Gạo TPXK 5% tấm

Kg

7.450

 

 

Gạo TPXK 10% tấm

Kg

7.250

 

 

Gạo TPXK 15% tấm

Kg

7.150

 

 

Gạo TPXK 20% tấm

Kg

7.000

 

 

Gạo TPXK 25% tấm

Kg

7.100

 

 

Đường cát trắng loại 1

Kg

15.595

 

 

Lợn hơi

Kg

42.000

 

 

Cá tra nuôi hầm:

 

 

 

 

+ thịt trắng (0,8 -1 kg)

Kg

23.000

 

 

+ thịt vàng (0,8 kg – 1 kg)

Kg

22.500

 

 

Tôm càng xanh (30 con/kg)

Kg

185.000

 

 

Đậu tương (nành) loại 1

Kg

22.000

 

 

Ngô hạt

Kg

3.500

 

Hậu Giang

Lúa thường (khô)

Kg

5.500

 

 

Gạo nguyên liệu loại 1

Kg

7.150

 

 

Gạo nguyên liệu loại 2

Kg

7.000

 

 

Gạo TP XK 5% tấm

Kg

8.150

 

 

Gạo TP XK 25% tấm

Kg

7.950

 

 

Heo hơi

Kg

35.000

 

 

Xoài cát Hòa Lộc

Kg

33.000

 

Long An

Gạo nguyên liệu loại 1

Kg

7.400

+50

 

Gạo nguyên liệu loại 2

Kg

6.900

 

 

Gạo xuất khẩu 5% tấm

Kg

7.550

 

 

Heo hơi

Kg

35.000

 

 

Thanh long ruột trắng loại 1

Kg

17.000

+2.000

 

Thanh long ruột đỏ loại 1

Kg

45.000

+2.000

 

Chanh không hạt

Kg

6.000

 

 

ĐẬu phộng nhân loại 1

Kg

40.000

 

Trà Vinh

Lúa thường

Kg

4.500

 

 

Heo hơi

Kg

31.500

 

Nguồn: Thị trường giá cả