Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bình Dương

Hạt tiêu đen

Kg

120.000

 

 

Cao su

Kg

440

+20

Bạc Liêu

Gạo nguyên liệu loại

 

 

 

 

+ gạo lức

Kg

7.300

+100

 

+ gạo trắng (loại 1)

Kg

8.500

+100

 

Lợn hơi

Kg

35.500

+500

 

Tôm sú nguyên liệu

 

 

 

 

Tôm loại I (20 con/kg)

Kg

395.000

+10.000

 

Loại II (30 con/kg)

Kg

240.000

 

 

Loại III (40 con/kg)

Kg

200.000

+20.000

 

Muối hạt trắng

Kg

950

+400

 

Muối hạt đen

Kg

750

+400

Nguồn: Thị trường giá cả