Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bình Dương

Lợn hơi

Kg

32.500

-1.500

Đường RE Biên Hòa

Kg

20.000

 

 

Đường RS miền Tây

Kg

16.500

 

 

Hạt tiêu đen

Kg

93.000

-19.000

 

Hạt điều

Kg

49.000

+1.000

 

Cao su

Kg

440

 

Bạc Liêu

Gạo nguyên liệu

 

 

 

 

Gạo lức

Kg

8.200

 

 

Gạo trắng (loại 1)

Kg

9.200

 

 

Lợn hơi

Kg

32.000

-1.000

 

Tôm sú nguyên liệu

 

 

 

 

Loại 1 (20 con/kg)

Kg

380.000

 

 

Loại 2 (30 con/kg)

Kg

310.000

 

 

Loại 3 (40 con/kg)

Kg

240.000

 

 

Muối hạt trắng

Kg

950

 

 

Muối hạt đen

Kg

750

 

Nguồn: Thị trường giá cả