Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Tiền Giang

Thóc tẻ thường

Kg

5.500

 

 

Gạo nguyên liệu loại 1

Kg

7.500

 

 

Gạo nguyên liệu loại 2 (504)

Kg

6.900

+400

 

Gạo TP XK 5% tấm

Kg

7.700

+400

 

Gạo TP XK 10% tấm

Kg

7.600

+400

 

Gạo TP XK 15% tấm

Kg

7.500

+400

 

Gạo TP XK 25% tấm

Kg

7.400

+400

 

Heo hơi địa phương

Kg

30.000

 

 

Heo hơi trại Thân Cửu Nghĩa

Kg

45.000

 

 

Cá ba ssa

Kg

45.000

 

 

Tôm

Kg

180.000

 

 

Đường RE

Kg

21.000

 

 

Đường RS

Kg

19.000

 

 

Tôm sú loại 40 con/kg

Kg

150.000

 

 

Tôm khô Loại 2

Kg

550.000

 

 

Heo con giống địa phương 10 kg/con

Kg

88.000

 

 

Heo con giống trại Thôn Cửu Nghĩa

Kg

88.000

 

Lâm Đồng

Kén tằm lưỡng hệ (TT Bảo Lộc)

Kg

90.000

 

 

Ngô (thị trường Đơn Dương)

Kg

8.500

 

 

Cà phê nhân loại 1 tại Di Linh

Kg

43.500

-2.100

 

Cà phê xô tại Di Linh

Kg

42.000

-2.200

 

Cà phê nhân loại 1 tại Bảo Lộc

Kg

45.000

-700

Nguồn: Thị trường giá cả