Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Long An

Gạo nguyên liệu loại 1

Kg

7.350

+50

 

Gạo nguyên liệu loại 2

Kg

6.900

+100

 

Gạo xuất khẩu 5% tấm

Kg

7.550

 

 

Heo hơi

Kg

35.000

 

 

Thanh long ruột trắng loại 1

Kg

15.000

+3000

 

Thanh long ruột đỏ loại 1

Kg

47.000

+2000

 

Chanh có hạt

Kg

3.000

 

 

Chanh không hạt

Kg

6.000

 

 

Đậu phộng nhân loại 1

Kg

40.000

 

Trà vinh

Lúa thường

Kg

4.500

 

 

Heo hơi

Kg

32.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả