Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Tiền Giang

Thóc tẻ thường

Kg

5.700

 

Gạo nguyên liệu loại 1 (lức)

Kg

8.300

 

 

Gạo nguyên liệu loại 2 (504)

Kg

6.700

 

 

Gạo TPXK 5% tấm

Kg

7.600

 

 

Gạo TPXK 10% tấm

Kg

7.500

 

 

Gạo TPXK 15% tấm

Kg

7.400

 

 

Gạo TPXK 25% tấm

Kg

7.300

 

 

Cá basa

Kg

45.000

 

 

Tôm

Kg

180.000

 

 

Đường RE

Kg

21.000

 

 

Đường RS

Kg

19.000

 

 

Xoài

Kg

25.000

 

 

Thanh long

Kg

30.000

 

 

Cam

Kg

35.000

 

 

Bưởi da xanh

Kg

40.000

 

 

Mãng cầu ta loại TB

Kg

40.000

 

 

Dưa hấu

Kg

7.000

 

 

Tôm sú loại 40 con/kg

Kg

150.000

 

 

Tôm khô loại 2

Kg

550.000

 

Lâm Đồng

Kén tằm lưỡng hệ (TT Bảo Lộc)

Kg

90.000

 

 

Ngô (thị trường Đơn Dương)

Kg

8.500

 

 

Cà phê nhân loại 1 tại Di Linh

Kg

45.300

 

 

Cà phê xô tại Di Linh

Kg

43.000

 

 

Cà phê nhân loại 1 tại Bảo Lộc

Kg

46.800

+500

Nguồn: Thị trường giá cả