Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bình Dương

Lợn hơi

Kg

36.000

+2.000

 

Đường RE Biên Hòa

Kg

20.000

 

 

Đường RS miền Tây

Kg

16.500

 

 

Hạt tiêu đen

Kg

117.000

-3.000

 

Cao su

Kg

460

+20

Bạc Liêu

Gạo nguyên liệu loại

 

 

 

 

Gạo lức

Kg

7.800

+500

 

Gạo trắng (loại 1)

Kg

9.000

+500

 

Lợn hơi

Kg

35.000

-500

 

Tôm sú nguyên liệu

 

 

 

 

Loại I (20 con/kg)

Kg

345.000

+50.000

 

Loại II (30 con/kg)

Kg

295.000

+55.000

 

Loại III (40 con/kg)

Kg

225.000

+25.000

 

Muối hạt trắng

Kg

950

 

 

Muối hạt đen

Kg

750

 

Nguồn: Thị trường giá cả