Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bạc Liêu

Lợn hơi

Kg

32.000

 

Tôm sú NL loại 1(20 con/kg)

Kg

380.000

 

 

Tôm sú NL loại II (30 con/kg)

Kg

310.000

 

 

Tôm sú NL loại III (40 con/kg)

Kg

240.000

 

 

Muối hạt trắng

Kg

950

 

 

Muối hạt đen

Kg

750

 

 

Gạo nguyên liệu

 

 

 

 

Gạo lức

Kg

8.200

 

 

Gạo trắng loại 1

Kg

9.200

 

Bình Dương

Lợn hơi

Kg

32.500

 

 

Đường RE Biên Hòa

Kg

20.000

 

 

Đường RS miền Tây

Kg

16.500

 

 

Hạt tiêu đen

Kg

107.000

+14.000

 

Hạt điều

Kg

48.000

-1000

 

Cao su

Kg

440

 

Nguồn: Thị trường giá cả