Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Cà Mau

Lúa tẻ thường mới

Kg

6.000

 

 

Gạo nguyên liệu loại 1

Kg

8.500

 

 

Gạo nguyên liệu loại 2

Kg

7.200

 

 

Gạo TP xuất khẩu 5 % tấm

Kg

8.000

 

 

Gạo TP xuất khẩu 25% tấm

Kg

7.350

 

 

Heo hơi

Kg

40.000

 

 

Tôm sú loại 20 con/kg

Kg

264.000

 

 

Tôm sú loại 30 con/kg

Kg

232.000

 

 

Tôm sú loại 40 con/kg

Kg

180.000

 

 

Cua gạch son

Kg

270.000

-30.000

 

Cua thịt Y1

Kg

150.000

-30.000

 

Cua thịt Y2

Kg

110.000

-10.000

Cần Thơ

Gạo NL XK 5% tấm

Kg

6.600

 

 

Gạo NL XK 15% tấm

Kg

6.500

 

 

Gạo NL XK 25% tấm

Kg

22.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả