Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú (19/4)

Long An

Gạo nguyên liệu loại 1

Kg

7.550

 

Gạo nguyên liệu loại 2

Kg

6.900

 

 

Gạo xuất khẩu 5% tấm

Kg

7.550

 

 

Heo hơi

Kg

35.000

 

 

Đậu phộng nhân loại 1

Kg

42.000

 

 

Thanh long ruột trắng loại 1

Kg

13.000

+1.000

 

Thanh long ruột đỏ loại 1

Kg

35.000

+3.000

 

Chanh không hạt

Kg

16.000

 

Trà Vinh

Lúa thường

Kg

5.000

 

 

Heo hơi

Kg

28.500

Bình Dương

Lợn hơi

Kg

32.000

 

 

Đường RE Biên Hòa

Kg

20.000

 

 

Đường RS miền Tây

Kg

16.500

 

 

Hạt tiêu đen

Kg

103.000

 

 

Hạt điều

Kg

43.000

-8.000

Bạc Liêu

Gạo nguyên liệu loại gạo lức

Kg

7.950

 

 

Gạo nguyên liệu loại gạo trắng (loại 1)

Kg

9.200

 

 

Lợn hơi

Kg

31.000

-1.000

 

Tôm sú NL loại 1 (20 con/kg)

Kg

310.000

-40.000

 

Tôm sú nguyên liệu loại II (30 con/kg)

Kg

240.000

-10.000

 

Tôm sú Nguyên liệu loại III (40 con/kg)

Kg

190.000

 

 

Muối hạt trắng

Kg

950

 

 

Muối hạt đen

Kg

750

 

Nguồn: Thị trường giá cả