Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

UScent/lb(1lb = 0,454 kg)

Sep'16

182,30

184,40

177,90

181,10

183,60

Nov'16

185,00

185,50

179,80

182,65

184,85

Jan'17

181,95

184,30

179,60

182,30

184,40

Mar'17

178,40

181,55

178,40

179,85

181,55

May'17

-

177,45

177,45

177,45

179,15

Jul'17

-

175,75

175,75

175,75

177,45

Sep'17

-

175,20

175,20

175,20

176,90

Nov'17

-

173,35

173,35

173,35

175,05

Jan'18

-

173,35

173,35

173,35

175,05

Mar'18

-

173,35

173,35

173,35

175,05

May'18

-

173,35

173,35

173,35

175,05

Jul'18

-

173,35

173,35

173,35

175,05

Sep'18

-

173,35

173,35

173,35

175,05

Nov'18

-

173,35

173,35

173,35

175,05

Jan'19

-

173,35

173,35

173,35

175,05

Mar'19

-

173,35

173,35

173,35

175,05

May'19

-

173,35

173,35

173,35

175,05

Jul'19

-

173,35

173,35

173,35

175,05

Nguồn: Tradingcharts.com