Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Phân bón hữu cơ Premium 3-2-2; "HC=65;Nts=3, P2O5=2, K2O=2", 1 Bao=950 Kgs, hang moi 100%

TAN

9.9975

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phân bón hữu cơ khoáng bổ sung trung lượng Organic Xtra. Hàng mới 100%

TAN

2.4566

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ sinh học GAPPOWDER (FRESHLAND) ; Hàm lượng:"HC=75% ,Nts=3%, Acid Humic=3%" ; Hàng mới 100%

TAN

1733211

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ sinh học PELLET CHIC(PELLET KEN), "HC:70 ,N :3.5 , P:2.0, K:2.5",bao=1250, hàng mới 100%.

TAN

1.6854

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân đạm SA chứa Nitơ, Ammonium sulphate (NH4)2SO4 (phân đạm vô cơ có hàm lượng Nitơ cao >= 20,5%, lưu huỳnh >= 24%). Đóng gói 50Kg/1 bao. Độ ẩm hàng hoá: 1% max. NSX: Star Grace Mining. Hàng mới 100%

TAN

1046879

CANG XANH VIP

CIF

Phân bón vô cơ dùng trong nông nghiệp Ammonium Sulphate ( SA ) , Hàm Lượng N : 20 % , S : 24 % ,Đóng bao : 50Kg/Bao

TAN

1.4831

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân Bón AS xá (Ammonium Sulphate). Thành phần N lớn hơn hoặc bằng 20%, S lớn hơn hoặc bằng 24% theo Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT

TAN

1288296

CANG GO DAU (P.THAI)

CFR

Phân bón Kali (MOP) (Hàm lượng K2O >=60%, độ ẩm <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg /bao, trọng lượng cả bì 50.13 kg/bao)

TAN

264

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

CPT

Phân bón KALI Clorua (GRANULAR MURIATE OF POTASH PINK COLOR) in bulk.Thành phần: K2O - 61% (+/- 1% pct point), Moisture - 0,5% max. So luong 15.000 tan (+/-10%)

TAN

3.0584

BEN CANG TH THI VAI

CFR

Phân bón vô cơ Kali Clorua(STANDARD MURIATE OF POTASH),thành phần K2O:61% Nha sx PJSC URALKALI, hang phu hơp thông tư 85/2009/TT-BNN

TAN

2.7082

CANG XANH VIP

CPT

Phân đa lượng POTASSIUM SULPHATE (K2SO4) thành phần và hàm lượng: K2O: 51.01%, Chloride,as Cl : 0.48%, độ ẩm 0.03% mới 100%

TAN

6.7575

NAM HAI

CFR

Phân Potassium sulphate, hàm lượng K2O >= 50%, 25 kg/ bao

TAN

4.4705

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Hưu Cơ (Phân gà dạng viên - 15kg/bao - 7,200 bao ) ( KTTT hàng hóa nếu có tại đội NV2 - CC HQ Đà Lạt. Tuyến TPHCM - Bảo Lộc )

TAN

135

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

UREA (Urea dạng viên tròn) - Nguyên liệu sản xuất keo.

KG

5.923

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón NPK 20-10-10, CO form EAV số VN8066000080 (7013939)

TAN

3.8355

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN NPK 20 10 10 ( N: 20%; P2O5: 10%; K2O: 10%) (hàng mới 100%)

TAN

3.7622

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ 13.78%, phospho P2O5 11.32% và kali K2O5 11.39%, 13-11-11 (TE) T360, nhà sx: Arysta (10kgs/bao), mới 100%

KG

2.05

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân phức hợp NPK DAIBANG GEL 40.10.10 (TE)

KG

178

CANG VICT

CFR

Phân phức hợp NPK FERTILIZER 23.5.23

TAN

480

CANG VICT

CIF

Phân bón Forti-Phite 2-40-16 (N:2; P2O5:40; K2O:16)%, 200 lít/thùng, hãng sản xuất: Custom Agronomics Inc, dùng cho cỏ sân golf, mới 100%

THUNG

9.7255

GREEN PORT (HP)

CIF

Phân Trung Lượng Bổ Sung Vi Lượng COMBI GOLD VEGGIE (Thành phần: Mg: 6%, Ca: 10%, S: %5, Zn: 30.000 ppm, Mn: 15.000 ppm, Cu: 3.000 ppm, Fe: 20.000 ppm, B: 10.000 ppm, Độ ẩm: 3%)

TAN

830

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân NPK bổ sung vi lượng MaxVic (11-5-40) , Thành phần : N: 11%, P2O5: 5%, K2O: 40%, Fe: 0.02%, Mn: 0.01%, Zn: 0.002%, Cu: 0.002%, B: 0.01%, đóng gói 25 kg/ bao

KG

1.4179

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân canxi nitrat - Calcium Ammonium Nitrate(NOVIFERT-CN ) 15%N-26%CAO, hàng NK SXKD theoTT29/2014/TT-BCT, phù hợp TT85/2009/TT-BNNPTNT ( không chịu thuế GTGT theo điều 3 luật 71/2014/QH13 ), mới 100%

KG

3614

CANG NAM DINH VU

CIF

Phân bón sinh học BALLMATE (ROUNDMIC) ; Hàm lượng: "Hữu cơ= 35%, Nts= 4%, P2O5= 0.5%, K2O= 0.5%, Axit humic= 9%, Amino Axit= 2%"; 40 kg/bao; Hàng mới 100%

TAN

255

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón Revolution (Ca: 5; Fe: 2 )%, 208 lít/thùng, nhà sản xuất Aquatrols Corporation of America Inc, dùng cho cỏ sân golf, mới 100%.

THUNG

5.5145

GREEN PORT (HP)

CIF

Phân bón cải tạo đất vô cơ PENAC P ;thành phần SiO2 hữu hiệu: 0.55%; Fe2O3: 0.021%; K2O hữu hiệu :0.11%; CaO: 0.02%; MgO: 0.02% (25 kg/bao)

KG

22014

TAN CANG 128

CIF

PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC AGRIMARTIN (BIOPELLETS): N; 4.02% P2O5: 2.22%, K20: 2.53 (HÀNG MỚI 100%

KG

1.685

CANG CONT SPITC

CIF

Phân bón hữu cơ sinh học HT2: 3-1,5-2 ;Hàm lượng :"HC= 25%, Axit Humic=2.5%, Nts=3, P2O5=1.5, K2O=2"; Bao Jumbo= 510 Kg; Hàng mới 100%

KG

6.81E+14

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân hữu cơ sinh học UNTRESS(TRUEDOMANT) ; Hàm lượng:"Hữu cơ =75%, Axit humic+ Axit Fluvic = 5% ,Nts=4%"; Hàng mới 100%

TAN

1.8886

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC