Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Phân bón hữu cơ: VURONIC. Hàng đóng trong bao 15kg/ bao.

TUI

2

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân hữu cơ sinh học GSX-03. hàng phù hợp thông tư 49/2010/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%.

TAN

218

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phân bón hữu cơ Super Organic (3:2:2), "N :3, P:2, K:2 ", 1Bao = 1200 Kgs ,hàng mới 100%.

TAN

230

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phân hữu cơ khoáng PANTEENY 4-3-3 65OM. Hàm lượng: N: 4%, P2O5: 3%, K2O: 3%, Hữu cơ: 65%, MgO:1%, CaO: 9%. Hàng đóng trong bao 25kg/bao.

TAN

218

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Ammonium Sulphate (SA), đóng gói 40kg/bao

TAN

111

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón vô cơ Amoni sulphat CAPRO.Thành phần Nitrogen 21% min, độ ẩm 0.5% max. bao 50kg, nhập mới từ Trung Quốc.

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón vô cơ dùng trong nông nghiệp Ammonium Sulphate ( SA ) , 50Kg/Bao

TAN

132

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

PHÂN ĐẠM SA (AMONIUMSULPHATE) (NH4)2SO4 . N>=20,5% S>=24% Trọng lượng 50kg/bao do TQSX

KG

0

LAO CAI

DAP

PHÂN BÓN KALI(MOP) HÀM LƯỢNG K20>= 60%, ĐỘ ẨM <= 1%. HÀNG ĐÓNG BAO ĐỒNG NHẤT KHỐI LƯỢNG TỊNH 50KG/BAO, KHỐI LƯỢNG CẢ BÌ 50.17KG/BAO

TAN

218

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

DAP

Phân khoáng muriate of potash (Kali clorua), Thành phần K2O>=60%, KCL>=95%, Độ ẩm =< 1%, đóng trong bao: 50kg/bao, mới 100%. UZBEKISTAN sản xuất

TAN

241

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Kali (MOP ) (Hàm lượng K2O >=60%, độ ẩm <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 1000 kg /bao, trọng lượng cả bì 1001.8 kg/bao)

TAN

212

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

CPT

Phân bón SOP (Sulphate of potash); Hàm lượng: K20=50%; Bao=25 kg; Hàng mới 100%

TAN

475

CANG CAT LAI (HCM)

CIP

Phân Bón KaliMag (Phân Kali Viên Bón Góc: 30% K2O, hàng xá trong cont)

TAN

504

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón Potassium Sulphate Granular Grade (GSOP)/ Kali Sulphat (K2SO4), hạt, K2O: 50% Min; Cl: 1,0% Max; Moisture: 0,5% Max; S: 17,5% Min; Size: 2-4.75mm: 90%, hàng mới 100%, hàng bao 50kg/bao.

TAN

461

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón - K2SO4 (SOLUPOTASSE). Dùng trong bón gốc cây trồng, mới 100%

TAN

590

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN SULPHATE OF POTASH (SOP), 50KG/BAG ĐÓNG TRONG CONTAINER (K2O >=50%, CHLORIDES <= 1.5%, ACIDITY AS H2SO4 <= 2%, WATER INSOLUBLES <= 0.5%, dung sai +-10%)

TAN

421

CANG QUI NHON(BDINH)

CFR

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC GREAMFARM (GROWROOT) - N : 3,1%; P2O5 1,8% . XIN TẠM ÁP MST

TAN

155

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Hữu Cơ FIMUS NPK 4-3-3+1MGO, Hàng xá trong cont (Thành phần: Hữu Cơ: 65%, N: 4%, P2O5: 3%, K2O: 3%, MGO: 1%, Độ ẩm: 8%)

TAN

152

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón lá CALIFLOWER (8-52-17+TE). Hàng phù hợp thông tư số 29/2011/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%.

TAN

1.453

DINH VU NAM HAI

CIF

Phân vô cơ: Phân bón NPK bổ sung trung lượng AGRO - SI, 1000 lít/thùng, mới 100%. Thành phần: N:3%, P2O5: 6,5%, K2O:16,2%, SIO2:8,8%.

LIT

4

CANG VICT

CIF

Phân bón Nutrite 18-2-18 ( N: 18; P2O5: 2; K2O: 18; Ca: 2; Fe: 1; Zn: 0,3)%, 22.7 kg/ bao, mới 100%.

TUI

23

CANG HAI AN

CIF

Phân hữu cơ OZERI 5-2-3 Organic Fertilizer (Nitơ 5%, Lân 2%, Kali 3%), trọng lượng 25kg/bao, hàng mới 100%

TAN

165

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Bón NPK 30-9-9+1MgO (Thành phần: N: 30%, P2O5: 9%, K2O: 9%, MGO: 1%)

TAN

480

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón NPK (16-16-8-13S+TE). Hàm lượng N=16%, P2O5=16%, K2O=8%, S= 13%. TE :ZN+BO=1000PPM min

TAN

294

CANG TAN THUAN 2

CFR

Phân bón NPK 16-16-16 (50Kg/bao).N:16%min,P2O5:16%min,K2O:16%min

TAN

386

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

31052000&NPK Nutrix 11.2/7.2/9.6+TE (N=11.2%, P2O5=7.2%, K20=9.6%, hàng đóng bao 50kg/bao, hàng mới 100%)

TAN

320

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón NPK bổ sung vi lượng, NPK 20-20-20 + TE ( Hàm lượng N:20% ; P2O5: 20%; K2O: 20%) ( GROGREEN NPK 20-20-20 + TE), ( 25kg/bags)

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân trung vi lượng bón rễ AGROVIT COMBI. Hàm lượng: Fe 4%, Mn 4%, Zn 1.5%, MgO 9%,

KG

7

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

PHÂN BÓN LÁ DELTAsolu-K 50% K20, 18% S

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân vi lượng bón rễ COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE BLUE CRYSTALS. Hàm lượng Cu: 24.5% min; As: 0.001% max; Pb: 0..005% max; Fe: 0.01% max. Hàng đóng trong bao 25kg/bao.

TAN

1.635

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN SINH HỌC UF POWDER (MACRO YIELD) (Hàng mới)

TAN

650

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân hữu cơ khoáng - GROWEL 3-3-3 (7875 Bag x 40 KG). Hàng mới 100%

TAN

170

C CAI MEP TCIT (VT)

CIF

Phân Bón CALCIUM BORON (CALCIUM NITRATE BORON), Thành Phần: N: 16%, CaO: 26%

TAN

275

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón sinh học Granular Concentrate of Trace Minerals - hàng mới 100%

KG

5.000

HO CHI MINH

DAT

Phân bón hữu cơ sinh học GAPFARM GYNOMIC (OVERSOIL) (N:3%,P2O5:2%,K2O: 2%) (Hàng mới)

TAN

327

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN POTASSIUM NITRATE (N:13.12%; K2O: 46.01%) Đóng gói: 25kg/bao (Hàng mới)

TAN

880

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Potassium Nitrate (KNO3), hàng mới 100% đóng bao 25kg/bao. Thành phần: Ni-tơ (N) 13%; Kali (K2O) 46%; Độ ẩm 0,5% max

TAN

889

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón vô cơ:phân bón lá MULTI - MICRO COMB(CU: 0.76,Fe: 7.1,MN:3.48,ZN: 1.02, MO:0.48).Hàng mới 100%,hàng phù hợp với nghị định108/2017,quyết định 550/QD-TT-DPB ngày 19/11/2012.

KG

7

TAN CANG HAI PHONG

CIF

Nguồn: VITIC