Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Phân hữu cơ Organic Xtra. Hàng mới 100%

TAN

253

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ sinh học GREAMFARM(GROWROOT) ; Hàm lượng:"Hữu cơ =65%, N= 3,1%, Axit Humic=3%"; Hàng mới 100%

TAN

150

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

PHÂN BÓN AMMONIUM SULPHATE, HÀNG XÁ TRONG TÀU, N: 21% MIN; MOISTURE:0.5% MAX; SỐ LƯỢNG 8.000 TẤN +/-10%

TAN

135

CANG QUI NHON(BDINH)

CFR

Phân bón Ammonium Sulphate (SA), đóng gói 50kg/bao

TAN

143

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón vô cơ AMMONIUM SULPHATE (NH4)2SO4 dạng bột màu vàng N>=20,5%. S>=24%. H2O<=1%, hàng phù hợp với Phụ lục 5 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP và Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT, hàng mới 100%.

TAN

139

TAN CANG (189)

CFR

Phân bón kali( MOP) Pink Granular Muriate of Potash, K2O: 60% Min, Moisture: 0.5% Max . Hàng xá trên tàu, xin đóng gói tại cảng

TAN

296

CANG SAI GON HIEP PHUOC

CFR

Phân bón vô cơ: Sunphate of Potash (SOP)/Kalisunfat (K2SO4), dạng bột trắng, hàm lượng kali hữu hiệu K2O>= 50%, độ ẩm(đv phân bón dạng rắn) <= 1%. Hàng nhập khẩu theo mục 5, PL1 TT 85/2009/TT-BNNPTNT.

TAN

430

TAN CANG 128

CIF

Phân bón Kali Sunphat

TAN

564

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón vô cơ: Sunphate of Potash (SOP)/ Kalisunfat (K2SO4), dạng bột trắng, hàm lượng kali hữu hiệu K2O>= 50%, độ ẩm (đv phân bón dạng rắn)<= 1%. Hàng nhập khẩu theo mục 5, PL1 TT 85/2009/TT-BNNPTN

TAN

410

GREEN PORT (HP)

CFR

PHÂN BÓN SULPHATE OF POTASH (SOP), POWDER FORM: K20: 50% Min; Cl : 1.5 Max., Moisture 0.5% Max), 25kg/ bag

TAN

475

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân Hữu Cơ VINH THANH FERTIPLUS (Thành phần: Chất Hữu Cơ: 65%, C/N: 12, Độ ẩm: 30%, pHH2O: 5)

TAN

198

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón lá vi lượng Generate

LIT

15

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Monoammonium phosphate ( MAP) . N 12%; P2O5 60.9%

TAN

645

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN GỐC TAN CHẬM OSMOCOTE 14-14-14 (25KG/BAO) N:14, P:14, K:14

KG

2

CANG VICT

CIF

Phân bón Floradox Pro (N: 2; P2O5: 2; K2O: 3), 10 lít/bình, dùng cho cỏ sân golf, Hàng mới 100%.

LON

168

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN LÁ MIRACLE GRO 15-30-15+TE (25KG/BAO) N:15, P:30, K:15

KG

3

CANG VICT

CIF

Phân bón vô cơ NPK 20-10-10. Thành phần Nitrogen(N) 20%, Phostphate(P2O5) 10%, Potassium(K2O) 10%, Moisture 0,51%. Hàng rời số lượng 112,4 tấn, Nhập theo TT 42/2011/TT-BNNPTNT.

TAN

370

DINH VU NAM HAI

CIF

Phân bón NPK 16-16-16, N: 16% MIN; P2O5: 16% MIN; K2O: 16% MIN; MOISTURE 1% MAX. ĐÓNG BAO 50KG

TAN

396

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng: 12-11-18+TE. Hàm lượng N: 12%, P2O5: 11%, K2O: 18%, Hàng đóng xá trong container

TAN

512

CANG QT CAI MEP

CIP

'Phân vô cơ:Phân hỗn hợp NOVA NPK ,(6-60-10) , hàng phù hợp với nghị định 108/2017, Hàng mới 100%

TAN

1,840

CANG XANH VIP

CIF

Phân bón Anderson 20-4-20 ( N:20 ; P2O5:4 ; K2O:20 ,Fe:5)% 25kg/bao, dùng cho cỏ sân gôn, Hàng mới 100%.

BAO

36

CANG HAI AN

CIF

Phân Bón NPK 16-16-8 (NPK Compound 16-16-8 plus MgO+TE), Hàng xá trong cont

TAN

331

CANG CAT LAI (HCM)

CIP

PHÂN BÓN MULTI-K GG( POTASSIUM NITRATE 13.5-0-46.2) ĐÓNG BAO 25KG/BAO; 48 BAO/PALLET; 20 PALLET/CONT

TAN

880

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân trung lượng bón rễ Magnesium Sulphate Heptahydrate (MgSO4.7H2O). Hàng mới 100%

TAN

178

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN POTASSIUM NITRATE (N:13.12%; K2O: 46.01%) Đóng gói: 25kg/bao (Hàng mới)

TAN

925

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN HỮU CƠ KHOÁNG (ORGANIC FERTILIZER NVT-02), HÀNG MỚI 100%

TAN

119

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phân hữu cơ BASAFIC(VINAF HUUCO01)thành phần và hàm lượng: Nts:4,5% K2Ohh:4,5% P2O5hh:4,5%,hữu cơ 45%, hàng đồng nhất 25kg/bao,mới 100%.Hàng nhập theo TT64/2012/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2012

TAN

194

CANG XANH VIP

CIF

Phân bón lá hữu cơ sinh học, hữu cơ 10.5%, axit humic 0.25%, N 2%, P2O5 0.02%, K2O 0.11%, S 1.88%, B 892 PPM, MO 800PPM, CO 400 PPM, hàng mới 100%.

LIT

6

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân hữu cơ sinh học UNTRESS(TRUEDOMANT) ; Hàm lượng:"Hữu cơ =75%, Axit humic+ Axit Fluvic = 5% ,Nts=4%"; Hàng mới 100%

TAN

200

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Perk Up (Ca: 8)%, 10 lít/bình, dùng cho cỏ sân golf, Hàng mới 100%.

LON

162

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón POTASSIUM NITRATE 13-0-46 (hàm lượng N: 13%, K2O: 46%). Hàng đóng bao 25kg/bao. Hàng mới 100%

TAN

900

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón lá HOP TRI SUPER HUMIC ( Thành phần: Acid Humic: 70%, độ ẩm: 20%, K2O:11%)

TAN

555

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC