Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Phân hữu cơ sinh học GSX-03. hàng phù hợp thông tư 49/2010/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%.

KG

0,2

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phân bón hữu cơ sinh học MOVEE (CAUSION BOOST) ; Hàm lượng:"HC=70% ,Nts=3%, Acid Humic=3%" ; Hàng mới 100%

TAN

169,961

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ Organic Agrifert (BioFarm) ; Hàm lượng:"Hữu cơ =70% "; Hàng xá

TAN

201,7522

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

AMMONIUM SULPHATE (N:20.5%MIN, S:24%MIN) đóng bao 50 kg net.

KG

0,1581

CANG TIEN SA(D.NANG)

CFR

Phân bón Ammonium Sulphate ( SA), Hàm lượng N>= 21%, Hàng đóng bao 50kg trong container mới 100%./

TAN

127

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Bón AS xá (Ammonium Sulphate). Thành phần N lớn hơn hoặc bằng 20%, S lớn hơn hoặc bằng 24% theo Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT

TAN

123,7573

CANG GO DAU (P.THAI)

CFR

Phân bón S.A (Ammonium Sulphate), (Hàm lượng: Nitrogen >= 21%, Free Acid : 0.05%, Moisture: 0.5% Max, Sulfur >= 24%) Hàng xá

TAN

135,959

CANG KHANH HOI (HCM)

CFR

PHÂN ĐẠM SA (AMONIUMSULPHATE) (NH4)2SO4 . N>=20,5% S>=24% Trọng lượng 50kg/bao do TQSX

KG

0,1482

LAO CAI

DAP

Phân bón Kali (MOP) (Hàm lượng K2O >=60%, độ ẩm <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg /bao, trọng lượng cả bì 50.17 kg/bao)

TAN

258

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

CPT

Phân bón Kali. ( SMOP)/ Kali (KCL) Muriate potash ( K2O 60% Min Standard grade). Hàng xá, mới 100%

TAN

330

CANG PHU MY (V.TAU)

CIF

Phân bón SULPHATE OF POTASH (SOP). Hàm lượng K2O: minimum 50%. Hàng đóng trong bao 25kg

TAN

447

CANG CAT LAI (HCM)

DAP

Phan bon SOP (Sulphate Of Potash) K2O:50%

TAN

403

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

SULPHATE OF POTASH (SOP): Phân hóa học có chứa kali, dùng sản xuất tấm thạch cao và không dùng trong nông nghiệp; (PO: 17000247 01 ngày 19/01/2018). Hàng mới 100%

TAN

570

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN POTASSIUM SULPHATE (K2SO4) (Hàng mới)

TAN

450,2736

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

NPK, đóng bao 9.5 kg/bao, hàng mới 100%, 10524 bao.

KG

0,497

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón là Liqhumus, sử dụng cho cây trồng dùng trong nông nghiệp

KG

2,135

HO CHI MINH

DAP

Phân Hữu Cơ VINH THANH FERTIPLUS (Thành phần: Chất Hữu Cơ: 65%, C/N: 12, Độ ẩm: 30%, pHH2O: 5)

TAN

194,9928

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN LÁ TIGER 15-30-15+TE (25KG/BAO)

KG

1,6146

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón NPK (16-16-8-13S+TE). Hàm lượng N=16%, P2O5=16%, K2O=8%, S= 13%. TE : ZN+BO=1000PPM min. Hàng xá

TAN

328,0823

UNKNOWN

CFR

Phân Bón NPK 15-15-15 (NPK COMPOUND 15-15-15+TE, Thành Phần: N:15%, P2O5: 15%, K2O: 15%), Hàng xá trong cont

TAN

407,6801

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón NPK 15-15-15 Thành phần Nitrogen 15pct (+/- 1 unit), Phostphate 15pct(+/-1 unit), Potassium 15 pct(+/- 1 unit), Moisture 1.2 pct max. Hàng rời số lượng 548,31 tấn (+/-10%).

TAN

290,6415

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Phân bón NPK 20-10-10

TAN

375

CANG CONT SPITC

CIF

Phân bón Loufert Green Granule Complex NPK 15.5.20+ 2 MGO+ TE+ 25 SO3 (SOP). (50 Kgs / Bao)

TAN

576,9587

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Pro NPK 15.30.15 + TE ( Thông tư 42/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/06/2011; STT: 58) ( 1Kg Net/Box, 18 Boxes /Carton)

BAO

26,7

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón NPK FERTILIZER NPK 18-18-18 + TE. Hàm lượng N: 18%; P2O5: 18%; K2O: 18%. Hàng đóng trong bao 25kg/bao.

TAN

260

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Bón VINHTHANH NITROTEC NPK 20-10-10+1S+TE (Thành phần: N:20%, P2O5: 10%, K2O: 10%, S:1%,Độ ẩm: 5%) Hàng xá trong cont

TAN

460

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

Phân bón NPK 20-10-10. Hàm lượng N: 20%; P2O5: 10%; K2O: 10%. Hàng đóng trong bao 50kg/bao.

TAN

390

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng: 15-15-15. Hàm lượng N: 15%, P2O5: 15%, K2O: 15%, Hàng đóng xá trong container

TAN

332

CANG QT CAI MEP

CIP

31052000&NPK Nutrix 11.2/7.2/9.6 + TE (N=11.2%, P2O5=7.2%, K2O=9.6%). Hàng đóng bao 50 Kg/bao, hàng mới 100%

TAN

358,04

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC BALL MATE (N: 4.02%; P2O5: 0.52%; K2O: 0.52%) (Hàng mới)

TAN

265

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC GAP HUMATE (GAP HUMIC ) (Hàng mới)

TAN

180

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón rễ sinh học AGROLIG POWDER (HUMIC EA) - Hàng đóng trong bao 25kg

TAN

486

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Sicorgan NPK 6.3.3 + 1 MGO. (25 Kgs / Bao)

TAN

269,6773

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón rễ Trung lượng GAIALIVE. Bao 20kg. Hàng mới 100%

TUI

18

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón - MAP 98% (Mono Ammonium phosphate -Map 98%min ) - Trọng lượng 25kg/bao

TAN

660

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân vi lượng bón rễ (AVAN COMBI 9). Hàng mới 100%. (Bao/25Kg)

KG

4,6244

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN HỮU CƠ KHOÁNG (ORGANIC FERTILIZER NVT-02), HÀNG MỚI 100%

TAN

121,4382

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phân bón Kali Nitrat (KNO3)/ Potassium Nitrate, hàng mới 100% đóng bao 25kg/bao. Thành phần: Ni-tơ (N): 13% MIN; Kali (K2O): 46% MIN; Độ ẩm: 0,2% MAX.

TAN

897,9866

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

PHÂN BÓN MULTI-K GG( POTASSIUM NITRATE 13.5-0-46.2) ĐÓNG BAO 25KG/BAO; 48 BAO/PALLET;

TAN

880

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân trung lượng bón rễ SOIL ADDITION (MICRO SILICA). Hàm lượng CaO: 32.82%, MgO: 8.53%, SiO2: 6.28%. Hàng đóng trong bao 50kg/ bao.

TAN

200

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC