Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Phân bón hữu cơ sinh học GAPFARM GYNOMIC (OVERSOIL) ; "HC= 65% , Axit humic =3%, Nts=3, P2O5=2., K2O=2"; Bao Jumbo = 1300 Kgs , Hàng mới 100%

TAN

256,3561

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân hửu cơ Organic Xtra. Hàng mới 100%

TAN

256,3561

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ sinh học MOVEE (CAUSION BOOST) ; Hàm lượng:"HC=70% ,Nts=3%, Acid Humic=3%" ; Hàng mới 100%

TAN

171,6607

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ: VURONIC. Hàng đóng trong bao 15kg/ bao.

TUI

2,3266

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón vô cơ Amonium Sunphate, thành phần N 20,5%min , S 24,0%min; hàng mới 100%. Hàng nhập khẩu theo thông tư 29/2014/TT-BTC ngày 30/9/2014 của Bộ Công Thương.Hàng phù hợp với TT85/2009/TT-BNN

KG

0,1215

TAN CANG HAI PHONG

CIF

Phân bón vô cơ AMMONIUM SULPHATE (NH4)2SO4 dạng hạt trắng N>=20,5%. S>=24%. H2O<=1%, H2SO4 <=1% hàng phù hợp với Phụ lục 5 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP và Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT, hàng mới 100%.

TAN

17506,573

CANG DINH VU - HP

CFR

Phân bón Ammonium Sulphate (SA), đóng gói 40kg/bao

TAN

119,5

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

AMMONIUM SULPHATE (NH4)2SO4, (Phân bón SA dạng bột)

TAN

116

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón SA (Ammonium Sulphate). Hàm lượng N=21%min, S=24%min, Độ ẩm = 0.5% max, Axit tự do=0.1% max. Hàng bao đóng trong container.

TAN

111,075

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón KALI Clorua (STANDARD MURIATE OF POTASH PINK COLOR).Thành phần: K2O - 61% (+/- 1% pct point), Moisture - 0,5% max. So luong1.007,691 tan hang roi,

KG

0,2706

CANG TIEN SA(D.NANG)

CPT

Phân bón KALI CLORUA: K2O:60% min, moisture:1% max,hàng mới.

TAN

265,0802

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

PHÂN BÓN KALI(MOP) HÀM LƯỢNG K20>= 60%, ĐỘ ẨM <= 1%. HÀNG ĐÓNG BAO ĐỒNG NHẤT KHỐI LƯỢNG TỊNH 50KG/BAO, KHỐI LƯỢNG CẢ BÌ 50.17KG/BAO

TAN

249,5

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

DAP

Phân bón Kali (MOP ) (Hàm lượng K2O >=60%, độ ẩm <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 1000 kg /bao, trọng lượng cả bì 1001.8 kg/bao)

TAN

255,5

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

CPT

phân bón kali hạt to, màu đỏ (Granular red MOP). Hàng xá, hàm lượng K2O=61%min, độ ẩm = 0,2% max

TAN

295,9767

CANG PTSC (VUNG TAU)

CFR

Phân Kali sulphat FARMKALITOP (SOLUPOTASSE) 50%K2O+18%S, 25 kg/bao, hàng nhập khẩu theo TT85/2009/TT-BNNPTNT, mới 100%( không chịu thuế GTGT theo điều 3 luật 71/2014/QH13)

TAN

744,5159

CANG XANH VIP

CIF

Phan bon SOP (Sulphate Of Potash) K2O:50%

TAN

403,5014

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân Hữu Cơ VINH THANH FERTIPLUS (Thành phần: Chất Hữu Cơ: 65%, C/N: 12, Độ ẩm: 30%, pHH2O: 5)

TAN

197,8717

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân trung lượng bón rễ (phân bón vô cơ Calcium Magnesium Compound Fertilizer), (N: 13%, CaO: 16%, MgO: 6%), 25kg/bao, hàng nhập khẩu thuộc danh mục TT62/2009/TT-BNNPTNT, mới 100%.

TAN

306,0313

CANG TAN VU - HP

CFR

Phân bón hỗn hợp NPK (16-16-8+13S+1MG+0.1B). Hàm lượng N=16%, P2O5=16%, K2O=8%, S= 13%, MG= 1%, B=0.1%, độ ẩm = 1.5%. Hàng xá

TAN

329,0856

CANG QTE LONG AN S1

CFR

Phân Bón CROPSTAR NPK 16-8-17+100Zn (Thành Phần: N: 16%, P2O5: 8%, K2O: 17%, Zn: 100 ppm, Độ ẩm: 5%), Hàng xá trong cont

TAN

355,4476

CANG CAT LAI (HCM)

CIP

Phân bón vô cơ Compound NPK fertilizer (NPK 17 - 16 - 8)

TAN

325,0829

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón NPK 20-10-10 . Hàm lượng N: 20%; P2O5: 10%; K2O: 10%. Hàng đóng xá trong container.

TAN

386,531

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

31052000&NPK Nutrix 11.2/7.2/9.6 + TE (N=11.2%, P2O5=7.2%, K2O=9.6%). Hàng đóng bao 50 Kg/bao, hàng mới 100%

TAN

337,54

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón NPK dạng viên 15-15-15+T.E (N:15%; P2O5:15%; K2O:15%)

TAN

414,7558

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón rễ TERRAGEL 60 (NK 1-60). Hàng mới 100%. (25Kg/Drum)

KG

1,4842

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN TRUNG LƯỢNG BÓN RỄ MICRO ELEMENT Mg (Mg:6.18%) (Hàng mới)

KG

3,8021

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ sinh học HT2: 3-1,5-2 ;Hàm lượng :"HC= 25%, Axit Humic=2.5%, Nts=3, P2O5=1.5, K2O=2"; Bao Jumbo= 950 Kg; Hàng mới 100%

KG

0,0696

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón rể: LS - LONG SAN (200kg/kiện)

KG

7,975

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân vi lượng bón rễ ONE PLUS, dạng lỏng.Thành phần:Mg:0.025%,B:7ppm,Zn:6ppm,Mn:15ppm,Mo:150ppm,15 phi x1000 lit/phi,Nhà sản xuât Agrascientific SA.Hàng mới 100%

LIT

7,2836

TAN CANG 128

CIF

Phân bón WOPRO BORON ( CALCIUM NITRATE ). Hàm lượng N: 15.5% min; CaO: 26% min. Hàng đóng trong bao 25kg/bao.

TAN

276,8942

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón cải tạo đất vô cơ PENAC P; thành phần SiO2 hữu hiệu: 0.55%; Fe2O3: 0.021%; K2O hữu hiệu: 0.11%; CaO: 0.02%; MgO: 0.02% (25kg/bao)

KG

2,2868

CANG DINH VU - HP

CIF

Nguồn: VITIC