Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Phân bón hữu cơ khoáng Vuronic. Hàng đóng trong bao 900kg/bao.

TUI

78,6545

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phân bón hữu cơ Premium;Hàm lượng: "HC=65%,, Nts=3%, P2O5=2%, K2O=2%";Bao =950 Kgs ;hàng mới 100%.

TUI

99,0168

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phân bón hữu cơ khoáng bổ sung trung lượng Organic Nitro Boost. Hàng mới 100%

TAN

230,9208

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Ammonium Sunphate, hàng mới 100%, đóng bao 1100kg/bao x 440bao.

TAN

131,3284

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Ammonium Sulphate (SA). Hàm lượng Ni tơ tối thiểu: 21%, độ ẩm tối đa 1%. Hàng đóng bao PP/PE (50Kgs/ bao), mới 100%. Trung Quốc sản xuất

TAN

154,1534

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

PHÂN BÓN S A ( AMMONIUM SULPHATE) TP: NITROGEN: 21.0%(+/-0.5%). MOISTURE: 0.5% MAX. SULFUR: 24.0% MIN. COLOR: WHITE

TAN

134,1609

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón Ammonium Sulphate (SA), đóng gói 40kg/bao

TAN

119

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Kali (MOP) (Hàm lượng K2O >=60%, độ ẩm <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg /bao, trọng lượng cả bì 50.13 kg/bao)

TAN

271,5

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

CPT

Phân bón Kali (MOP) (Hàm lượng K2O >=60%, độ ẩm <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg /bao, trọng lượng cả bì 50.17 kg/bao)

TAN

249

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

DDU

Phân kali Clorua (MOP), hàng rời, dùng trong sản xuất nông nghiệp. Thành phần hóa học K2O: 60%. Hàng nhập theo nghi dinh108/2017/ND-CP ngay 20/9/2017

TAN

0,2598

CANG HON GAI (Q.N)

CFR

Pink Standard Muriate of Potash - Phân bón hoá học chứa Kali, mới 100%. Được phép SD tại VN theo TT số 85/2009/TT-BNNPTNT - mục I. Phù hợp theo NĐ 108/2017/NĐ-CP).

TAN

285,7043

CANG CONT SPITC

CPT

Phân bón Kali Clorua (KCL)/ Muriate of Potash (MOP), K20 60% Min, (Standard Grade). Chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp

TAN

290

CANG PHU MY (V.TAU)

CIF

Phân bón Kaly bột (SMOP) hàng rời, hàm lượng K2O:61% +/- 1%, độ ẩm: 1% max, màu sắc: Hồng/đỏ

TAN

290

CANG PHU MY (V.TAU)

DAP

Phân bón Potassium Sulphate (K2SO4), đóng gói 25kg/bao

TAN

440

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

SULPHATE OF POTASH (SOP): Phân hóa học có chứa kali, dùng để sản xuất tấm thạch cao và không dùng trong nông nghiệp. (PO: 17000412 O1 ngày 21/05/2018). Hàng mới 100%.

KG

0,575

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Sulphate of potash (phân vô cơ) K2O >=50%, đóng bao 50kg/bao, xuất xứ Philippines. Hàng phù hợp với NĐ 108/2017/NĐ- CP ngày 20/09/2017.

TAN

426,8229

TAN CANG 128

CFR

Phân Hữu Cơ VINH THANH SAKURA (Thành phần: Chất hữu cơ: 68%, N: 3%, P2O5: 2%, K2O: 2%, C/N: 12, độ ẩm: 15%, pHH2O: 5)

TAN

150

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng: 15-09-20+TE. (YARAMILA WINNER). Hàm lượng N: 15%, P2O5: 09%, K2O: 20%, Hàng đóng xá trong container

TAN

451,0383

TANCANG CAIMEP TVAI

CIP

Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng: 13-06-21+2.5 MGO. (YARAMILA DRAGON). Hàm lượng N: 13%, P2O5: 06%, K2O: 21%, Hàng đóng xá trong container

TAN

495,0591

C CAI MEP TCIT (VT)

CIP

Phân Bón ICP NPK 30-9-9 (Thành phần: N: 30%, P2O5: 9%, K2O: 9%)

TAN

520,5278

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón NPK 12-12-17, 25kg/ bao.Hiệu 1-2 GROW

TAN

636,497

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Bón NUTRICOMPLEX NPK 19-16-8 (Thành phần: N: 19%, P2O5: 16%, K2O: 8%, Độ ẩm: 5%), Hàng xá trong cont

TAN

371,0193

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón lá - Poly Feed (16-8-34+ME). Đóng gói : 25Kg/Bao.

KG

1351,668

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN NPK 19 9 19 ; N: 19%; P2O5: 9%; K2O: 19%; hàng mới 100%; NK theo phụ lục 1 Thông tư số 42/2011/TT-BNNPTNT & Nghị định 108/2017/NĐ-CP

TAN

406,5111

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón vi lượng - Borax Pentahydrate dùng trong bón gốc cây trồng, mới 100% , 25kg/bao

TAN

490

CANG CONT SPITC

CIF

Phân trung lượng bón rễ Super Sulfur Potash (Super Sulfur Potash 325M) đóng gói 2200LB/ bao ( dạng bột) 100 tote. Hàm lượng Sulfur (S) : 5.5%. Hàng mới 100%

TAN

540,5031

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón dùng trong nông nghiệp NP 14-37 (Ni tơ : 14%Min -P2O5: 37% Min) ( in bulk )

TAN

358,4586

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân Bón Lá VINH THANH RHEOBOR (Thành phần: CaO: 12%, B: 70.000 ppm, Tỷ trọng: 1,42, pHH2O: 5)

LIT

1,8953

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón lá TURBO ROOT (20 lít), hàm lượng Nitơ (N) 1,1%. mới 100%

LIT

2,9636

CANG CAT LAI (HCM)

CIP

Phân bón lá hữu cơ sinh học, hữu cơ 10.5%, axit humic 0.25%, N 2%, P2O5 0.02%, K2O 0.11%, S 1.88%, B 892 PPM, MO 800PPM, CO 400 PPM, hàng mới 100%.

LIT

5,8805

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón lá - MULTI MICRO COMB. Đóng gói : 25Kg/bao.

TAN

7801,703

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ Super Organic 4-2-2 + OM>=50% (ORGANIC FERTILIZER QT 4-2-2 + OM>=50%) (Thành phần: N 4%; P2O5 2%; K2O 2%), hàng mới 100%

TAN

126,5009

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón lá Lân 440 Tino ( Quyết định 61a/QĐ-TT-ĐPB ngày 26/03/2010; STT: 236) (25 Drum ; 200 lít/Drum). Hàng mới 100%

LIT

1,9175

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC