Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Phân bón hữu cơ thổ kim nông,"HC=22;N=2.5"1 Bao=951 Kgs, hang moi 100%

TUI

100

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phân cá DRAMMATIC K 2-5-0.2 (Phân hữu cơ khoáng), dạng lỏng màu nâu, đóng trong 4 thùng nhựa, 236,5 lít/thùng. Nhà sx: DRANM CORPORATION. Hàng mới 100%

LIT

2

TAN CANG HAI PHONG

CFR

PHÂN ĐẠM SA (AMONIUMSULPHATE) (NH4)2SO4 . N>=20,5% S>=24% Trọng lượng 50kg/bao do TQSX

KG

0

LAO CAI

DAP

Phân bón S.A (Ammonium Sulphate), (Hàm lượng: Nitrogen >= 21%, Sulfur >= 24%), (50kg/bao)

TAN

117

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón SA CAPRO(Ammonium Sulphate) N=20.5% min. 50kg/bao

TAN

130

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hóa học Ammonium Sulfate. Hàng rời đóng containers. TP: Nitrogen: 21% (+/-0.5 % ), Moisture: 0.5 max, Sulfur: 24% min (+/- 0.5%), Color: White. Lượng: 500 tấn (+/- 10%)

TAN

129

CANG QUI NHON(BDINH)

CFR

Phân bón SA ( AMMONIUM SULPHATE). Hàm lượng N = 21%min, S = 24%min. Hàng bao đóng trong container

TAN

102

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Kali (MOP) (Hàm lượng K2O >=60%, độ ẩm <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg /bao, trọng lượng cả bì 50.13 kg/bao)

TAN

248

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

CPT

Phân bón Kali hạt .Hàng xá.Giấy đăng ký KTNN số:17G03SP05404.Giấy đăng ký hợp qui số:17G03QP07441.

TAN

268

TAN CANG HIEP PHUOC

CIP

Phân bón Muriate of Potash (MOP)/ Kali (KCL) (K2O 60% Minimum Standard Grade) hàng xá, mới 100%

TAN

270

CANG PHU MY (V.TAU)

CFR

Phân bón Kali Clorua ( KCL) G.MOP - Hàng xá

TAN

285

XNK NLSAN PB BA RIA

CIF

Phân bón Kali (MOP) (Hàm lượng K2O >=60%, độ ẩm <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg /bao, trọng lượng cả bì 50.17 kg/bao)

TAN

210

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

DDU

Phan bon SOP (Sulphate of Potash) K2O:50.40%,SULPHUR:17.5%

TAN

430

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phan bon SOP (Sulphate Of Potash) K2O = 50%

TAN

403

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón Potassium Sulphate (K2SO4), đóng gói 25kg/bao.

TAN

457

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

CF-NIIA: Dung dịch mạ bóng Nikel , Potassium sulface K2SO4, (20kg/carton)

KG

19

CANG DINH VU - HP

CIF

Phân trung lượng bón rễ Kokuryu, hàm lượng Nitơ tổng số: 3.0 %, hàm lượng P2O5: 4.2%, K2O: 3.2%, CaO: 13%, Magnesium: 1.3%, Copper: 42mg/ kg, Zinc: 373mg/ kg, 15kg/ túi, 84 túi/ pallet, mới 100%

TAN

1,151

TAN CANG HAI PHONG

C&F

Phân Hữu Cơ FIMUS NPK 4-3-3+1MGO, Hàng xá trong cont (Thành phần: Hữu Cơ: 65%, N: 4%, P2O5: 3%, K2O: 3%, MGO: 1%, Độ ẩm: 8%)

TAN

152

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón vô cơ (trung vi lượng) Calcium Magnesium Compound (Nts: 11%, CaO>= 6.5%,MgO>=11.5%), 25kg/bao, hàng phù hợp thông tư 29/2014/TT-BTC, mới 100%

TAN

300

TAN CANG HAI PHONG

CFR

PHÂN BÓN NPK 16-16-8+13S , N: 16% MIN, P205: 16% MIN, K20: 8% MIN, SULFUR : 13% MIN; MOISTURE: 2% MAX, HÀNG XÁ , XUẤT XỨ : HÀN QUỐC.

TAN

306

TAN THUAN 2

CFR

Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng: 17-17-17 Kenya. Hàm lượng N: 17%, P2O5: 17%, K2O: 17%, Hàng đóng xá trong container

KG

0

CANG QT CAI MEP

CIP

Phân hỗn hợp bón rễ GREEN TECH PREMIUM 12-6-42+TE

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón NPK WOPROFERT 16-16-16. Hàm lượng N: 16%, K2O: 16%, P2O5: 16%. Hàng đóng xá trong container.

TAN

386

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng: 15-9-20+TE. Hàm lượng N: 15%, P2O5: 9%, K2O: 20%, Hàng đóng xá trong container

KG

0

CANG QT CAI MEP

CIP

Phân bón NPK 16-16-16 (50Kg/bao).N:16%min,P2O5:16%min,K2O:16%min

TAN

386

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

PHÂN TRUNG LƯỢNG BÓN RỄ (SILIKING)TP:SIO2 24%;K2O 10%. HÀNG MỚI 100%

LIT

4

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Mono potassium Phosphate 99% (MKP 99% min) (Hàm lượng P2O5 : 51,8% và K2O : 34.5% ), ( 25kg/bag)hàng mới 100%

TAN

1,230

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC PELLET CHIC (PELLET KEN) (Hàng mới)

TAN

190

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân khoáng trung vi lượng Lio Mineral+ (Mineral fertilizer), mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN VI LƯỢNG BÓN RỄ CAXNET (Cu), NK theo TT 29/2014/TT-BCT , ngày 30/09/2014 (Hàng mới)

TAN

1,670

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón rể: LS-LONG SAN (Ca: 0.75%, Cu: 0.125%, Mn: 0.125%, Zn: 0.25%, MgO: 0.3%, Fe: 0.175%, Mo: 0.025%, B: 0.04%, Chitosan: 0.3%) (200kg/ kiện)

BARREL

3,367

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân vi lượng bón rễ WOLF TRAX MICRO BLEND (52 DRUM)

THUNG

930

C CAI MEP TCIT (VT)

CFR

Phân bón Turf King Gypsum GG ( Ca: 21-23)%, dùng cho cỏ sân golf, 22.7 kg/ bao, mới 100%.

TUI

15

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN SINH HỌC UF POWDER (MACRO YIELD) (Hàng mới)

TAN

650

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Potassium Nitrate 13-0-46 (25kg/bags)

TAN

600

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Bón Lá BIOFOL CALCIBOR (Thành phần: Nts: 14%, CaO: 22,4%, MgO: 1,6%, B: 3,2%, Cu: 0,08%, Fe: 0,16%, Zn: 0,48%, Mn: 0,16%, Mo: 0,0016%)

LIT

3

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC