Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Phân bón hữu cơ Premium 3-2-2, Hàm lượng " HC=65%, Nts=3%, P2O5=2%, K2O=2%", Bao Jumbo= 850 Kg, Hàng moi 100%

KG

0,1127

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phân bón hữu cơ khoáng bổ sung trung lượng Organic Nitro Boost. Hàng mới 100%

TAN

237,5424

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ SAMAGROW 4-3-3 + 70OM (VITALBASE - SAMTOP). Hàm lượng N: 4%, P2O5: 3%, K2O: 3%, Hữu cơ: 70%. Hàng đóng trong bao 25kg/bao.

TAN

201,0498

CANG VICT

CIF

PHÂN ĐẠM SA (AMONIUMSULPHATE) (NH4)2SO4 . N>=20,5% S>=24% Trọng lượng 50kg/bao do TQSX

KG

0,1318

LAO CAI

DAP

Phân bón vô cơ AMMONIUM SULPHATE (NH4)2SO4 dạng bột màu trắng N>=20,5%. S>=24%. H2O<=1%. H2SO4<1%,hàng phù hợp với Phụ lục 5 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP và Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT, mới 100%.

TAN

136,1898

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Phân bón Ammonium Sulphate - SA, 50 kgs/bao, mới 100%

TAN

122,6023

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Kali Clorua xá hạt màu hồng(Pink Granular Muriate Of Potash IN BULK). K2O: 60% min, Moisture: 0,5%max.

TAN

300,7822

CANG KHANH HOI (HCM)

CFR

PHÂN BÓN KALI(MOP) HÀM LƯỢNG K20>= 60%, ĐỘ ẨM <= 1%. HÀNG ĐÓNG BAO ĐỒNG NHẤT KHỐI LƯỢNG TỊNH 50KG/BAO, KHỐI LƯỢNG CẢ BÌ 50.17KG/BAO

TAN

249,5

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

DAP

Phân bón vô cơ Kali Clorua(STANDARD MURIATE OF POTASH),thành phần K2O:61% Nha sx PJSC URALKALI, hang phu hơp thông tư 85/2009/TT-BNN

KG

0,2708

CANG TAN VU - HP

CPT

Phân Sulphate of potash (phân vô cơ) K2O >=50%, đóng bao 50kg/bao, xuất xứ Philippines. Hàng phù hợp với NĐ 108/2017/NĐ- CP ngày 20/09/2017.

TAN

109660,808

CANG XANH VIP

CFR

Hóa chất Potassium Sulfate, CT: K2SO4,mới 100%, loại dùng trong phòng thí nghiệm, không dùng trong thực phẩm, y tế,500G/lọ

CHAI

11,64

HA NOI

CFR

Phân ure dùng làm mẫu quy cách 1 túi/0.5kg

KG

2

HO CHI MINH

CIP

Phân bón hữu cơ sinh hoc (Biopellets) (dang viên - 1.250kg/bao - 84 bao) ( KTTT hàng hóa nếu có tại đội NV2 - CC HQ Đà Lạt. Tuyến TPHCM - Bảo Lộc )

TAN

166,9237

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón lá, khoáng hữu cơ Vitol, thành phần N: 8% - P2O5: 16% - K2O: 4%, dạng lỏng, nhãn hiệu Huma Gro, loại chai 1 lít, mới 100%.

LIT

6,005

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón lá - OMEX LAMPARD (N 22%, P2O5 21%, K2O 17%, Moisture 3%) (25kg/bao)

BAO

43,0439

CANG ICD PHUOCLONG 1

CIF

Phân bón NPK phức hợp 15-5-20(S)+2MgO+T.E. ( 15%N; 5%P2O5; 20%K2O)

TAN

485,6224

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN NPK 19.9.19 ( N: 19%; P2O5 : 9%; K2O : 19%)

TAN

400

CANG CONT SPITC

CIF

Phân Bón ICP NPK 30-9-9 (Thành phần: N: 30%, P2O5: 9%, K2O: 9%)

TAN

520,4702

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón NPK 15-15-15 +TE. Thành phần Nitrogen 15pct , Phostphate 15pct, Potassium 15pct. Hàng rời số lượng 1.370,040 tấn.

TAN

371,2458

CANG QUI NHON(BDINH)

CFR

Phân Trung Lượng Bổ Sung Vi Lượng COMBI GOLD VEGGIE (Thành phần: Mg: 6%, Ca: 10%, S: %5, Zn: 30.000 ppm, Mn: 15.000 ppm, Cu: 3.000 ppm, Fe: 20.000 ppm, B: 10.000 ppm, Độ ẩm: 3%)

TAN

830

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón hữu cơ sinh học Gap Humate, mới 100%

TAN

624,1551

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón sinh học BALLMATE (ROUNDMIC) ; Hàm lượng: "Hữu cơ= 35%, Nts= 4%, P2O5= 0.5%, K2O= 0.5%, Axit humic= 9%, Amino Axit= 2%"; 40 kg/bao; Hàng mới 100%

TAN

255

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón Dolomite Lime ( Ca: 22 ; MgO: 11)%, 22.7 kg/bag, nhà sản xuất: Kelly Limestone LLC, dùng cho cỏ sân golf, mới 100%.

BAO

15,0541

PTSC DINH VU

CIF

Phân vi lượng bón rễ GREEN TECH NEMA CAP (0,5LIT) (thành phần: Mg: 1.5%, Mg: 1.5%)

LIT

9,3037

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân trung lượng DAX-SINH HỌC, GiỮ ẨM (50 KG/BAG), Hàng mới 100%. NSX: THAI MODERN CO.,LTD (Thái lan)

TUI

14

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón lá AMINO ENZYME , Đóng gói (0.5L/chai).Hàng mới 100%.

LIT

1,91

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ Super Organic 3-2-2 (Thành phần: N 3%; P2O5 2%; K2O 2%), hàng mới 100%

TAN

76,3646

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón vi lượng Amco Combi (Hàng mới 100%)

TAN

1900

CANG CONT SPITC

CIF

Phân hữu cơ OZERI NPK 5-2-3-65 Organic Fertilizer (Nito: 5%; P2O5: 2%; K2O: 3%; hữu cơ: 65 OM). Hàng đóng trong bao 25kg/bao. Hàng mới 100%.

TAN

220,3215

CANG CONT SPITC

CIF

Nguồn: VITIC