Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G/H

Phân bón vô cơ Amoni Sulphate (Ammonium Sulphate), dạng bột. Hàm lượng Nitơ 20,5% min; lưu huỳnh (S): 24% min; độ ẩm 1% max. Màu trắng ngà. Hàng mới 100%. Hàng phù hợp Nghị định 108/2017/NĐ-CP.

TAN

110

CANG XANH VIP

CFR

Phân bón vô cơ Ammonium Sulphate thành phần N 20,5%min; S 24,0%min ; hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT85/2009/TT-BNN

KG

0

PTSC DINH VU

CIF

PHÂN ĐẠM SA (AMONIUMSULPHATE) (NH4)2SO4 . N>=20,5% S>=24% Trọng lượng 50kg/bao do TQSX

KG

0

LAO CAI

DAP

Phân bón SA (Ammonium Sulphate , N - 21%).Hàng bao,bao 50kg.

TAN

130

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Ammonium Sulphate (SA). Hàm lượng Ni tơ tối thiểu: 21%, độ ẩm tối đa 1%. Hàng đóng bao PP/PE (50Kgs/ bao), mới 100%. Trung Quốc sản xuất

TAN

129

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón Ammonium Sulphate (SA), đóng gói 40kg/bao

TAN

115

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón SA (Ammonium Sulphate). Hàm lượng N=21%min, S=24%min, Độ ẩm = 0.5% max, Axit tự do=0.1% max. Hàng bao đóng trong container.

TAN

106

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân khoángKali Clorua ( Standard MOP), Thành phần K2O>=60%, Độ ẩm =< 1%, đóng trong bao: 50kg/bao, mới 100%. CHILE sản xuất

TAN

240

CANG NAM HAI ICD

CIF

Phân bón Kali bột .Hàng bao,bao 50kg.(K2O = 60% min).

TAN

247

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Kali Clorua (KCL)/ Muriate of Potash (MOP), K2O 60% min, (Granular grade) Chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp

TAN

290

XNK NLSAN PB BA RIA

CIF

Phân kali Clorua (MOP), hàng rời, dùng trong sản xuất nông nghiệp. Thành phần hóa học K2O: 60%. Hàng nhập theo thông tư 29/2014/TT-BCT

TAN

246

CANG HON GAI (Q.N)

CFR

Phân bón Kali (MOP) (Hàm lượng K2O >=60%, độ ẩm <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg /bao, trọng lượng cả bì 50.13 kg/bao)

TAN

250

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

CPT

Phân Bón KaliMag (Phân Kali Viên Bón Góc: 30% K2O, hàng xá trong cont)

TAN

527

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón POTASSIUM SULPHATE (K2SO4). K2O 50.37%, S 17.92%,

TAN

455

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Potassium Sulphate (SOP)/ Kali Sulphat (K2SO4) Standar Grade, K2O: 50% Min; Cl: 1,5% Max; Moisture: 0,5% Max; S: 17,5% Min; hàng mới 100%, hàng bao 50kg/bao.

TAN

445

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phan bon SOP (Sulphate Of Potash) K2O:50%

TAN

403

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

A-03-S04: Dung dịch phân tích Potassium sulface K2SO4, (0.85kg/chai)

CHAI

83

CANG DINH VU - HP

CIF

Phân Hữu Cơ VINH THANH FERTIPLUS (Thành phần: Chất Hữu Cơ: 65%, C/N: 12, Độ ẩm: 30%, pHH2O: 5)

TAN

199

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Calcium Nitrate ( Nicabo) N : 15.5%; CaO : 26%. Áp Mã HS theo chứng thư 519/TB-KD4 ngày 20/4/2017

TAN

265

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón - CLASSIC NPK 10:8:2 (N:10; P2O5: 8; K2O: 2). Đóng gói : 1Lít/Chai.

LIT

4

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón NPK 15-15-15, hàm lượng N: 15%, P2O5: 15%, K2O: 15%. Hàng đóng xá trong container, mới 100%

TAN

286

CANG QT CAI MEP

CFR

Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng: 15-9-20+TE. Hàm lượng N: 15%, P2O5: 9%, K2O: 20%, Hàng đóng xá trong container

TAN

450

C CAI MEP TCIT (VT)

CIP

Phân Bón NPK 16-16-8 (NPK Compound 16-16-8 plus MgO+TE), Hàng xá trong cont

TAN

331

CANG CAT LAI (HCM)

CIP

Phân bón vô cơ NPK 28-6-6 + TE ( FERTILIZER )

TAN

355

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón FOLIMAC NPK 22-22-15+ TE. (Vì số lượng quá ít nên đơn vị tính không nhập được KG. Lượng hàng là 5 KGS)

TAN

2

HO CHI MINH

CFR

Phân bón NPK

TUI

12

HO CHI MINH

DAP

Phân bón vô cơ BONDER ELITE (13%N-8%P2O5-8%K2O),dạng hạt ( 20kg/ bao),nhập khẩu theo NĐ 108/2017/NĐ-CP,ko chịu thuế gtgt theo điều 3 luật 71/2014/QH13. Hàng mới 100%

BAO

19

TAN CANG HAI PHONG

C&F

Phân bón lá HOP TRI SUPER HUMIC ( Thành phần: Acid Humic: 70%, độ ẩm: 20%, K2O:11%)

TAN

555

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Potassium Nitrate (MULTI K 13-0-46) - Phân bón vô cơ. Thành phần13%N, 46%K2O. Hàng phù hợp thông tư 108/2017/NĐ-CP; 85/2009/TT-BNN về danh sách được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở VN

KG

1

TAN CANG 128

CIF

PHÂN VI LƯỢNG BÓN RỄ ZINC (Zn: 21.24% ) (Hàng mới)

TAN

190

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón vi lượng FOLIFLO EXCELLENT. (Vì số lượng quá ít nên đơn vị tính không nhập được KG. Lượng hàng là 5 KGS)

TAN

2

HO CHI MINH

CFR

PHÂN VI LƯỢNG BÓN RỄ- SICAKO GREEN. HANG MOI 100%

TAN

185

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón rễ trung vi lượng -PENERGETIC-T , đóng gói 2kgs/bao.Hàng mới 100%

KG

4

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón AMINOQUELANT-K; 20Lit/Thùng;312 Thùng; Hàng mới 100%

LIT

3

CANG CAT LAI (HCM)

CIP

Phân bón vi lượng bón rễ Borax Pentahydrate (hàm lượng B: 200mg/kg), 25kg/ bao; hàng thuộc danh mục phân bón theo thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%.

TAN

542

CANG XANH VIP

CFR

Nguồn: VITIC