Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Phân bón hữu cơ CHICKEN DROPPING ORGANIC FERTILIZER (100% từ phân gà), 950kg x 100 bao. Hàng mới 100%.

TAN

92

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phân bón hữu cơ: VURONIC. Hàng đóng trong bao 15kg/ bao.

TUI

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân hửu cơ Organic Booster. Hàng mới 100%

TAN

216

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón SA( ammonium sulphate), hàm lượng N=21%min, S=24%min, độ ẩm 1% max, axit tự do 0,1% max. Đăng ký KTNN số 17g03sp05709

TAN

119

CANG QUI NHON(BDINH)

CFR

Phân bón vô cơ Amoni sulphat CAPRO.Thành phần Nitrogen 21% min, độ ẩm 0.5% max. bao 50kg, nhập mới từ Trung Quốc.

TAN

118

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Bón AS xá (Ammonium Sulphate). Thành phần N lớn hơn hoặc bằng 20%, S lớn hơn hoặc bằng 24% theo Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT

TAN

124

CANG GO DAU (P.THAI)

CFR

Phân bón Kali (MOP) (Hàm lượng K2O >=60%, độ ẩm <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 1000 kg /bao, trọng lượng cả bì 1002 kg/bao)

TAN

215

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

CPT

Phân bón Kali hạt .Hàng xá.(K2O = 60%).

TAN

268

TAN CANG HIEP PHUOC

CIP

Phân Kali Clorua Hạt màu Hồng (Pink Granular Muriate Of Potash IN BULK). K2O: 60% min; Moisture 0,5% max

TAN

281

CANG TAN THUAN 2

CFR

Phân bón Kali .Hàng bao,bao 50kg.(K2O=60% min)

TAN

248

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN KALI(MOP) HÀM LƯỢNG K20>= 60%, ĐỘ ẨM <= 1%. HÀNG ĐÓNG BAO ĐỒNG NHẤT KHỐI LƯỢNG TỊNH 50KG/BAO, KHỐI LƯỢNG CẢ BÌ 50.17KG/BAO

TAN

218

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

DAP

Phan bon SOP (Sulphate Of Potash) K2O:50%

TAN

403

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

UREA (Ure dạng viên tròn) Nguyên liệu sản xuất keo.

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân trung lượng bón rễ Kokuryu, hàm lượng Nitơ tổng số: 3.0 %,hàm lượng P2O5: 4.2%, K2O: 3.2%, Ca: 25%, Copper: 42mg/ kg, Zinc: 373mg/ kg. mới 100%.Hàng phù hợp theo TT 62/2009/TT-BNNPTNT.

TAN

0

TAN CANG HAI PHONG

C&F

Phân Hữu Cơ FERTIPLUS NPK 4-3-3 (Thành phần: Hữu Cơ: 65%, N: 4,2%, P2O5: 3%, K2O: 2,8%, Độ ẩm: 12%)

TAN

189

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Bón NPK 16-16-8+13S in bulk mới 100% dùng trong nông nghiệp.

TAN

305

TAN CANG HIEP PHUOC

CFR

Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng: 20-10-10. Hàm lượng N: 20%, P2O5: 10%, K2O: 10%, Hàng đóng xá trong container

KG

0

CANG QT CAI MEP

CIP

Phân bón NPK 15-5-20

KG

6

HO CHI MINH

CIF

Phân NPK dạng viên. Dùng để bón cây trồng( thành phần NPK 10-30-20) GW = 23kg/bao.NK cho SX của Công ty.Thuộc DM HH được SXKD và SD tại VN theo thông tư 42/2011-TTBNNPTNT

TUI

65

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

PHÂN NPK VICARE-NANO 3-5-40+TE (250GR/HỘP- THÀNH PHẦN:Nts:3%; P2O5(hh):5%;K2Ohh:40%)

KG

3

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón lá Trung Vi Lượng Pro NPK 15.30.15 + TE ( Thông tư 42/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/06/2011; STT: 58) ( 1Kg Net/Box, 18 Boxes /Carton)

BAO

27

TNHH XNK TAY NAM

CIF

PHÂN BÓN LÁ MIRACLE GRO 15-30-15+TE (25KG/BAO)

KG

3

CANG VICT

CIF

Phân bón NPK 16-16-8+13S ( Hàng xá )

TAN

311

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân Bón NPK 16-5-20 (SOP) + MgO+ B+Fe+TE (Phân NPK 16-5-20+MgO+7S+TE, Thành Phần: N: 16%, P2O5: 5%, K2O: 20%, S: 7%), Hàng xá trong cont

TAN

602

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

Phân bón NPK 16-16-16 (50Kg/bao).N:16%min,P2O5:16%min,K2O:16%min

TAN

386

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón MONO AMMONIUM PHOSPHATE (M.A.P). Hàm lượng N: 11.5%; P2O5: 60,5%. Hàng đóng trong bao 25kg/bao.

TAN

570

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ sinh học GAPFARM GYNOMIC (OVERSOIL) (N:3.14%,P2O5:2.01%,K2O: 2.03%) (Hàng mới)

TAN

323

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN HUMIC-MY ; N: 0%, P2O5: 0%, K2O: 0% (Hàng Mới)

TAN

770

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

PHÂN VI LƯỢNG BÓN RỄ ZINC SULPHATE (Zn: 35.08%) (Hàng mới)

TAN

935

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Bón Sinh Học DIAMOND GROW 100% SOLUBLE HUMIC ACID POWDER

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ sinh học PELLET CHIC(PELLET KEN) thành phần hàm lượng: Hữu cơ 70%, N 3.5%, P2O5 2%, K2O 2.5%, AxitHumic 3%,Axit Fulvic 2%, Mg 0.3%, Ca 3%, độ ẩm 12%,Zn.Fe.Mn.Cu.B.Mo dạng vết.Mới 100%

TAN

193

CANG DINH VU - HP

CFR

Phân bón hữu cơ ASSISTOR 5-5-5 (TROPIK ORGANIC 5-5-5); N:5%, P2O5: 5%, K2O: 5% (hàng mới)

TAN

251

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân hóa học. Dạng lỏng đóng trong can 5 lít, đặt trong thùng cartons. Nhãn hiệu YULI V-BIO SOLUTION. Thành phần chứa nitơ, kali, phospho, canxi...

KG

1

NAM HAI

CIF

Phân bón NPK bổ sung vi lượng NUTRIACTIVE, N: 8,9%; P2O5: 2,7%; K2O: 7,2%; MgO: 0,11%; B: 0,04%; Cu: 0,01%; Fe: 0,02%; Mn: 0,04%; Mo: 0,004%; Zn: 0,034% , hàng mới 100%, 0,5L/chai

CHAI

3

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ sinh học GREAMFARM(GROWROOT) ; Hàm lượng:"Hữu cơ =65%, N= 3,1%, Axit Humic=3%"; Bao Jumbo=950 kg; Hàng mới 100%

TAN

124

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón Potassium Nitrate (KNO3), hàng mới 100% đóng bao 25kg/bao. Thành phần: Ni-tơ (N): 13% MIN; Kali (K2O): 46% MIN; Độ ẩm: 0,2% MAX.

TAN

889

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón lá: Boom Flower-n ( Nitrobenzene 20% w/w) 500 ml/Chai. Hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo Điều 3 Luật 71/2014/QH13.

CHAI

2

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Mono potassium Phosphate 99% (MKP 99% min) (Hàm lượng P2O5 : 51,7% và K2O : 34% ), ( 25kg/bag)hàng mới 100%

TAN

1.230

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC