Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Phân bón hữu cơ Premium 3-2-2, Hàm lượng " HC=65%, Nts=3%, P2O5=2%, K2O=2%", Bao Jumbo= 740 Kg, Hàng moi 100%

KG

0,1184

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC (MINORI 2). Chất hữu cơ: 52.86%; Axit humic 5.45%; pH: 5, Độ ẩm: 30%.

TUI

1,98

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón hữu cơ sinh học PELLET CHIC(PELLET KEN), "HC:70 ,N :3.5 , P:2.0, K:2.5",bao=1250, hàng mới 100%.

TAN

171,1266

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ khoáng GFC Organic Complex (4-2-2) ; Hàm lượng:" Hữu cơ =65%, Nts=4%,P2O5=2%,K2O=2% " , Hang moi 100%

KG

0,178

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân hửu cơ Organic Xtra. Hàng mới 100%

TAN

247,4063

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN ĐẠM SA (AMONIUMSULPHATE) (NH4)2SO4 . N>=20,5% S>=24% Trọng lượng 50kg/bao do TQSX

KG

0,141

LAO CAI

DAP

AMMONIUM SULPHATE (NH4)2SO4, (Phân bón SA dạng bột)

TAN

115,5

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón AMMONIUM SULPHATE (SA) - (Trade name: Thiourea 99). Hàm lượng N: 35%, S: 40%,(25kg/BAO)

TAN

1699

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón Ammonium Sulphate (SA), đóng gói 40kg/bao

TAN

119,5

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Kali (MOP) (Hàm lượng K2O >=60%, độ ẩm <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg /bao, trọng lượng cả bì 50.13 kg/bao)

TAN

264

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

CPT

Phân bón Kaly bột (SMOP) hàng rời, hàm lượng K2O:61% +/- 1%, độ ẩm: 1% max, màu sắc: Hồng/đỏ

TAN

290

CANG PHU MY (V.TAU)

DAP

PHÂN BÓN KALI(MOP) HÀM LƯỢNG K20>= 60%, ĐỘ ẨM <= 1%. HÀNG ĐÓNG BAO ĐỒNG NHẤT KHỐI LƯỢNG TỊNH 50KG/BAO, KHỐI LƯỢNG CẢ BÌ 50.17KG/BAO

TAN

249,5

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

DAP

Phân bón Kali Clorua (KCL)/ Muriate of Potash (MOP), K20 60% Min, (Standard Grade). Chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp

TAN

290

CANG PHU MY (V.TAU)

CIF

SULPHATE OF POTASH (SOP): Phân hóa học có chứa kali, dùng sản xuất tấm thạch cao và không dùng trong nông nghiệp; (PO: 17000329 01 ngày 15/03/2018). Hàng mới 100%

TAN

573,7409

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Hữu Cơ Khoáng VINH THANH TOPMIX NPK 8-2-3 (Thành phần: Chất Hữu Cơ: 60%, N: 8%, P2O5: 2%, K2O: 3%, Độ ẩm: 25%, pHH2O: 5)

TAN

285,5024

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Haifa-Mag (11-0-0+16MgO): Nguyên liệu làm phân bón 0.5kg/túi

TUI

2,5

HO CHI MINH

CIP

Phân bón NPK (16-16-8-13S) Thành phần: Nitơ (N)>= 16%; Lân (P2O5) >= 16%; Kali (K2O)>= 8%; Lưu huỳnh (S)>= 13%; Độ ẫm (moisture)<= 2%) hàng đóng đồng nhất 50kg/bao

TAN

351,2705

CANG QUI NHON(BDINH)

CFR

Phân bón NPK 16-16-8. Hàng rời đóng containers. TP: Nitơ: 16% (+/-0.5), Phospho (P2O5 hữu hiệu) 16% (+/-0.5); K2O: 8% (+/-1). Lượng: 1.624 tấn.

TAN

321,6349

CANG QUI NHON(BDINH)

CFR

Phân Bón CROPSTAR NPK 16-16-16 (Thành Phần: N: 16%, P2O5: 16%, K2O: 16%, Độ ẩm: 5%), Hàng xá trong cont

TAN

400,2727

CANG CAT LAI (HCM)

CIP

Phân bón Potassium Nitrate 13-0-46 (25kg/bags), N >= 13%, K2O >=46%

TAN

738,0986

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE BLUE CRYSTALS phân vi lượng bón rễ . Hàm lượng Cu: 24.5% min; As: 0.001% max; Pb: 0.005% max; Fe: 0.01% max. Hàng đóng trong bao 25kg/bao.

TAN

1918,4095

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón trung lượng SPEEDFOL AMINO CALMAG SL. Hàm lượng CaO: 7%; Ca: 5.1%. Hàng đóng trong chai 1 lít/chai.

LIT

5,8074

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

phân bón hữu cơ có nguồn gốc động vật ở dạng viên hình trụ tròn, có đường kính 5mm, dài 5-15cm, có chứa NPK 4-3-3 (Organic Planta Fert NPK 4.3.3+1MgO) hữu cơ 60%, hàng mới 100% (đóng gói 25kg/bao)

TAN

216,7444

TANCANG CAIMEP TVAI

CIF

Phân bón trung lượng Calcium, Hàm lượng " Ca=10%", Bao=20 Kg, Hàng mới 100%

TAN

175

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón hữu cơ super organic 3-2-2, hàng mới 100%

TUI

2

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

PHÂN BÓN POTASSIUM NITRATE (N:13.01%; K2O: 46.05%) Đóng gói: 25kg/bao (Hàng mới)

TAN

916,8261

CANG CONT SPITC

CIF

phân bón vô cơ TOBA KALI CAO.hàng mới 100%

TAN

920

CANG CONT SPITC

CFR

Phân bón vi sinh BiOWiSH Crop Liquid Green Choice 1000L (VN), hàng mới 100%

TUI

10099,122

CANG CAT LAI (HCM)

CIP

Phân bón Mono Potassium Phosphate 99% (MKP 99% Min); (K2O: 34.5%; P2O5: 51.8%). Hàng mới 100%

TAN

1341,6864

CANG CONT SPITC

CIF

Nguồn: VITIC