Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Phân bón hữu cơ sinh học PELLET CHIC(PELLET KEN), "HC:70 ,N :3.5 , P:2.0, K:2.5",hàng mới 100%.

TAN

173,3013

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân hửu cơ Organic Booster. Hàng mới 100%

TAN

220,8767

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ sinh học GREEN FARM(GREEN SUPPLE) , "HC:39 , Humic acid : 6 ,N :2.5 , P:0.7, K:0.7 ", 1Bao = 850Kgs ,hàng mới 100%.

TAN

85

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón hữu cơ Organic Agrifert (BioFarm) ; Hàm lượng:"Hữu cơ =70% "; 25 Kg/Bao, Hang moi 100%

KG

0,178

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ Premium ; Hàm lượng:"Hữu cơ =65%, Nts= 3, P2O5=2, K2O=2"; Bao =850 kg; Hàng mới 100%

KG

0,1164

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phân bón vô cơ AMMONIUM SULPHATE (NH4)2SO4 dạng bột màu trắng xám N>=20,5%. S>=24%. H2O<=1%. H2SO4<1%,hàng phù hợp với Phụ lục 5 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP và Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT, mới 100%.

TAN

146,0628

PTSC DINH VU

CFR

PHÂN ĐẠM SA (AMONIUMSULPHATE) (NH4)2SO4 . N>=20,5% S>=24% Trọng lượng 50kg/bao do TQSX

KG

0,1415

LAO CAI

DAP

AMMONIUM SULPHATE (NH4)2SO4, (Phân bón SA dạng bột)

TAN

116

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Bón AS xá (Ammonium Sulphate). Thành phần N lớn hơn hoặc bằng 20%, S lớn hơn hoặc bằng 24% theo Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT - Đơn giá 128.27 USD/Tấn

TAN

129,0741

CANG GO DAU (P.THAI)

CFR

Kali Clorua (KCL)/Muriate of Potash (MOP),K2O 60%Min,(Standard Grade). Chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp

TAN

275

XNK NLSAN PB BA RIA

CIF

Phân Kali Clorua xá hạt màu trắng (White Granular Muriate Of Potash IN BULK). K2O: 60% min, Moisture: 0,5%max.

TAN

260,4978

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

Phân bón KALI Clorua (STANDARD MURIATE OF POTASH PINK COLOR) in bulk.Thành phần: K2O - 61% (+/- 1% pct point), Moisture - 0,5% max. So luong 12.601,98 tan (+/-10%)

TAN

270,7454

CANG PTSC (VUNG TAU)

CFR

Phân bón Kali (MOP) (Hàm lượng K2O >=60%, độ ẩm <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg /bao, trọng lượng cả bì 50.13 kg/bao)

TAN

259

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

CPT

Phân bón Kali clorua K2O 60%min, KCL 96.5 min,hàng xá

TAN

303,4124

CANG KHANH HOI (HCM)

CFR

PHÂN BÓN POTASSIUM SULPHATE (K2SO4) (Hàng mới)

TAN

424,0876

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Potassium Sulphate (K2SO4), đóng gói 25kg/bao.

TAN

472

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Hữu Cơ VINH THANH FERTIPLUS (Thành phần: Chất Hữu Cơ: 65%, C/N: 12, Độ ẩm: 30%, pHH2O: 5)

TAN

195,866

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón NPK 16-16-16, N: 16% MIN; P2O5: 16% MIN; K2O: 16% MIN; MOISTURE 1% MAX. ĐÓNG BAO 50KG

TAN

395,7925

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

PHÂN BÓN LÁ MIRACLE GRO 15-30-15+TE (25KG/BAO)

KG

2,8758

CANG VICT

CIF

Phân bón NPK 30-9-9+MgO+T.E (30%N; 9%P2O5; 9%K2O)

TAN

445,2605

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón vô cơ ; Professional Hyponex NPK 15 - 30 - 15 (N = 15%, P2O5 = 30%, K2O = 15%. Hàng mới 100%, 1 BAO = 10 KGS)

GOI

32,7906

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phân bón NPK 16-16-8+10S+TE. Hàm lượng N: 16%; P2O5: 16%; K2O: 8%; S:10%.Hàng đóng xá trong container, DN xin dem hang ve bao quan

TAN

288,3075

CANG QUI NHON(BDINH)

DAP

31052000&NPK Nutrix 11.2/7.2/9.6 + TE (N=11.2%, P2O5=7.2%, K2O=9.6%). Hàng đóng bao 50 Kg/bao, hàng mới 100%

TAN

366,09

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN NPK 16-16-8+13S , N: 16% MIN, P205: 16% MIN, K20: 8% MIN, SULFUR : 13% MIN; MOISTURE: 2% MAX, HÀNG XÁ , XUẤT XỨ : HÀN QUỐC.

TAN

327,5065

CANG KHANH HOI (HCM)

CFR

Phân bón phức hợp NPK 15-5-20+2+8S+T.E (15%N; 5%P2O5; 20%K2O; 2%MgO; 8%S)

TAN

554,4182

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón lá Stoller ZinCuMin ( S:4%; Zn:5%; Cu:2%; Mn:1% ). Ngày sản xuất: 01/02/2018

LIT

7,0147

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón lá Multi-K (13-0-46)

TAN

920

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN VI LƯỢNG DALT MIX 5; FE-MN: 40PPM, ZN-CU: 15 PPM, B: 5 PPM, MO: 1 PPM

KG

9,5347

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón Kali Nitrat (KNO3)/ Potassium Nitrate, hàng mới 100% đóng bao 25kg/bao. Thành phần: Ni-tơ (N): 13% MIN; Kali (K2O): 46% MIN; Độ ẩm: 0,2% MAX.

TAN

897,9866

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón hữu cơ HIKARI (ORGANIC FERTILIZER), Đóng gói 15kg/bao,13,200bao. Thành phần: N: 4.8%, P2O5: 1.5%, K2O: 2.2%, MgO: 0.3%, CaO: 10%, Hữu cơ: 60%, Độ ẩm: dưới 25%, Hàng mới 100%

TAN

172,8935

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân hữu cơ sinh học RealStrong 5-5-5. Hàng mới 100%

TAN

220

CANG VICT

CFR

PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC GAP 04P (PERJECT ORGANIC) (Hàng mới)

TAN

59560

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón vi lượng LOTUFERT AMINOCAB; Hàm lượng: " Bo = 6000 mg/l", 1 Liter/Btl; Hàng mới 100%

LIT

2,5503

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón sinh học Amino Protech ; Hàm lượng : "Amino Acid >= 0.5% "; Bao = 40 Kgs , Hàng mới 100%

TAN

255

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón hữu cơ sinh học Pellet Chic, (N:31.5%, P2O5: 2.02%, K2O: 2.52%), mới 100%

TAN

174,3265

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC