Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Phân bón hữu cơ sinh học GREAMFARM(GROWROOT) ; Hàm lượng:"Hữu cơ =65%, N= 3,1%, Axit Humic=3%"; Bao Jumbo=950 kg; Hàng mới 100%

TAN

124

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân hữu cơ WOPROFERT 4-3-3 + 65OM + TE. Hàm lượng N: 4%; P2O5: 3%; K2O: 3%; Hữu cơ: 65%; Ca: 6%; Fe: 300ppm; Zn: 100ppm; Cu: 10ppm. Hàng đóng trong bao 500kg/bao.

TAN

168

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ Thổ Kim Nông ; Hàm lượng : " HC= 22% , Nts= 2.5% " ; Bao =25 Kg; Hàng mới 100%

TUI

13

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ sinh học BALLMATE (ROUNDMIC) ; "HC= 35% , Axit humic =9%, Nts=4, P2O5= 0.5, K2O=0.5"; Bao = 40 Kgs , Hàng mới 100%

TAN

255

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân hữu cơ Dynamic 4-3-2.5 (phân gà), Hàng mới 100%

TAN

350

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phân hửu cơ Organic Xtra. Hàng mới 100%

TAN

237

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ Premium (3:2:2), "N :3, P:2, K:2 ", 1Bao = 15 Kgs ,hàng mới 100%.

TUI

2

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phân đạm SA - (Amonium Sulphate (NH4)2SO4 ) N >= 20,5% , S>= 24%.trọng lượng 50kg/bao.do TQSX.

KG

0

CUA KHAU LAO CAI (LAO CAI)

DAP

Phân bón Ammonium Sulphate (SA), Hàm lượng N>= 20,5%, Hàng đóng bao 50 kg trong container mới 100%

TAN

140

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN AMMONIUM SULPHATE (CAPROLACTAM GRADE) (NITROGEN: 21% MIN;ĐỘ ẨM: 0.5% MAX; SULFUR: 24% MIN, COLOR: WHITE/OFF-WHITE, FREE ACID AS H2S04: 0.08% MAX). ĐÓNG GÓI: HÀNG RỜI

TAN

125

CANG QUI NHON(BDINH)

CFR

Phân Bón AS xá (Ammonium Sulphate). Thành phần N lớn hơn hoặc bằng 20%, S lớn hơn hoặc bằng 24% theo Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT

TAN

124

CANG GO DAU (P.THAI)

CFR

Phân bón SA (Ammonium Sulphate). Hàm lượng N=21%min, S=24%min, Độ ẩm = 0.5% max, Axit tự do=0.1% max. Hàng bao đóng trong container.

TAN

106

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón Kali (MOP) (Hàm lượng K2O >=60%, độ ẩm <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50 kg /bao, trọng lượng cả bì 50.2 kg/bao)

TAN

217

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

CPT

Phân bón Kali hạt .Hàng xá.(K2O = 60%).

TAN

280

TAN CANG HIEP PHUOC

CIP

Phân bón Kali Clorua (Standard Grade in bulk Muriate of Potash )

TAN

271

THORESEN VINAMA

CFR

Phân bón Kali Clorua ( KCL) G.MOP - Hàng xá

TAN

290

XNK NLSAN PB BA RIA

CIF

Phân Kali Clorua xá hạt màu hồng(Pink Granular Muriate Of Potash IN BULK). K2O: 60% min, Moisture: 0,5%max.

TAN

8.097

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón Kali (MOP) (Hàm lượng K2O >=60%, độ ẩm <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg /bao, trọng lượng cả bì 50.17 kg/bao)

TAN

246

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

DDU

PHÂN BÓN KALI(MOP) HÀM LƯỢNG K20>= 60%, ĐỘ ẨM <= 1%. HÀNG ĐÓNG BAO ĐỒNG NHẤT KHỐI LƯỢNG TỊNH 50KG/BAO, KHỐI LƯỢNG CẢ BÌ 50.17KG/BAO

TAN

218

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

DAP

Phân bón Kaili hạt to, màu đỏ(GRANULAR RED MOP). Hàng xá.Hàm lượng K2O:61%min, độ ẩm:0.5% max.

TAN

288

CANG SAI GON HIEP PHUOC

CFR

PHÂN BÓN KALI CLORUA, Dạng bột - STANDARD MURIATE OF POTASH PINK COLOR ( SMOP). K2O= 61% (+/- 1% POINT), MOISTURE: 0.5% MAX.

TAN

266

CANG PTSC (VUNG TAU)

CFR

Phân Bón Kali Sulphat ( đặc điểm kỹ thuật: K2S04 content : 94.71%. Potassium oxide,K2O: 50% min. Chloride,Cl: 1.0% max. Moisture: 0.5% max. Color: white) Hàng đóng bao 50kg PP&PE. Hàng mới 100%.

TAN

409

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón Sulphate of Potash (Standar SOP)/Kali Sulphat (K2SO4), K2O: 50% Min; Cl: 1% Max; Moisture: 0,5% Max; hàng mới 100%, hàng bao 50kg/bao;Nhập khẩu theo Th.Tư: 85/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009

TAN

425

CANG TAN VU - HP

CFR

Phân bón vô cơ: Sunphate of Potash (SOP)/Kalisunfat (K2SO4), dạng bột trắng, hàm lượng kali hữu hiệu K2O>= 50%, độ ẩm (đv phân bón dạng rắn) <= 1%. Hàng nhập khẩu theo mục 5,PL1 TT 85/2009/TT-BNNPTNT.

TAN

440

TAN CANG 128

CIF

Phân Bón POTASSIUM SULPHATE (SUPERKA), K2O: 50%

TAN

571

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Bón POTASSIUM SULPHATE (Thành phần: K2O: 50%)

TAN

538

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

Hóa chất phòng thí nghiệm Bromide solution, IC-BR-M-500ML quy cách 500ml. Hàng mới 100%

CHAI

67

HO CHI MINH

CIF

Phân vô cơ: phân bón rễ trung lượng CALAMIN 16% CaO - 6% MgO. Dạng hạt, đóng gói: 25kgs/bao. Hàng phù hợp hướng dẫn 1844/TT - ĐPB, theo thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%.

TAN

583

DINH VU NAM HAI

CIF

Phân bón lá MAP (12-61-0), dạng hạt, thành phần gồm P2O5, N-NH4 đóng trong 2400 bao,25 kgs/bao. Hàng mới 100%

TUI

28

TAN CANG 128

CIF

Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng: 12-11-18+TE. Hàm lượng N: 12%, P2O5: 11%, K2O: 18%, Hàng đóng xá trong container

KG

1

CANG QT CAI MEP

CIP

Phân bón NPK (16-16-8-13S) Thành phần: Nitơ (N)>= 16%; Lân (P2O5) >= 16%; Kali (K2O)>= 8%; Lưu huỳnh (S)>= 13%; Độ ẫm (moisture)<= 2%) hàng đóng đồng nhất 50kg/bao

TAN

351

CANG QUI NHON(BDINH)

CFR

Phân bón NPK 15-15-15 Thành phần Nitrogen 15pct (+/- 1 unit), Phostphate 15pct(+/-1 unit), Potassium 15 pct(+/- 1 unit), Moisture 1.2 pct max. Hàng rời số lượng 1.054,15 tấn (+/-10%).

TAN

296

CANG CAN THO

CFR

Phân bón NPK 16-16-16, hàng xá đóng nguyên container.

TAN

391

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón MONO AMMONIUM PHOSPHATE (M.A.P). Hàm lượng N: 11.5%; P2O5: 60,5%. Hàng đóng trong bao 25kg/bao.

TAN

588

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón CALCIUM BORON. Hàm lượng N: 15,5%; CaO: 26%; B: 0,3%. Hàng đóng trong bao 25kg.

TAN

240

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón POTASSIUM NITRATE 13-0-46 (hàm lượng N: 13%, K2O: 46%). Hàng đóng bao 25kg/bao. Hàng mới 100%

TAN

900

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón lá : Krista - K plus ( Potassium Nitrate: N: 13.7% min, K20: 46.3% min, Cl: 0.2%max

TAN

921

C CAI MEP TCIT (VT)

CIP

Phân hữu cơ sinh học UNTRESS(TRUEDOMANT) ; Hàm lượng:"Hữu cơ =75%, Axit humic+ Axit Fluvic = 5% ,Nts=4%"; Hàng mới 100%

TAN

190

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón cỏ vi lượng dạng lỏng SIGNATURE TRACES dùng trong sân gôn. Hàng nhập khẩu theo thông tư 29/2014

LON

41

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

Phân bón hữu cơ sinh học GRAPFARM GYNOMIC (OVERSOIL) ; Hàm lượng:"Hữu cơ =65%, N= 3%, Axit Humic=3%"; Bao Jumbo=1,300 kg; Hàng mới 100%

TAN

248

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón hữu cơ THO KIM NONG thành phần hàm lượng : Hữu cơ: 22% ; N: 2.5% .Hàng mới 100%,hàng đồng nhất 15kg/bao.

TAN

135

GREEN PORT (HP)

C&F

PHÂN TRUNG LƯỢNG BÓN RỄ SILITA. HÀNG MỚI 100%

LIT

3

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân vi lượng bón rể_ BIOGEL ROOT (1 kg/ hộp). Hàng mới 100%

KG

6

HO CHI MINH

CIF

Phân bón lá AMINO ENZYME , Đóng gói (5L*4can/Thùng).Hàng mới 100%.

LIT

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC