Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Phân bón hữu cơ khoáng bổ sung trung lượng Organic Xtra. Hàng mới 100%

TAN

251,6936

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ Premium 3-2-2, Hàm lượng " HC=65%, Nts=3%, P2O5=2%, K2O=2%", Bao Jumbo= 850 Kg, Hàng moi 100%

KG

0,113

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón hữu cơ Premium ; Hàm lượng:"Hữu cơ =65%, Nts= 3, P2O5=2, K2O=2"; Bao Jumbo=950 kg; Hàng mới 100%

KG

0,1085

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phân bón hóa học Ammonium Sulfate. Hàng rời đóng containers. TP: Nitrogen: 21% (+/-0.5 % ), Moisture: 0.5% max, Sulfur: 24% min (+/- 5%), Color: White. Lượng: 704 tấn (+/- 10%)

TAN

135,0665

CANG QUI NHON(BDINH)

CFR

Phân bón vô cơ Amoni Sulphate (Ammonium Sulphate), dạng bột. Hàm lượng Nitơ 20,5% min; lưu huỳnh (S): 24% min; độ ẩm 1% max. Màu trắng ngà. Hàng mới 100%.

TAN

4652,4663

CANG DINH VU - HP

CFR

Phân bón Ammonium Sulphate (SA). Công thức hóa học (NH)4SO2. Thành phần Nitrogen>=20, Độ ẩm=<1%. Bao 50kg, hàng mới 100%. .

TAN

128,7978

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân đạm SA ( AMONIUM SULPHATE) (NH4)2SO4. Đóng bao 50kg/bao TQSX

TUI

139,6081

CUA KHAU LAO CAI (LAO CAI)

DAP

Phân bón Kali (MOP) (Hàm lượng K2O >=60%, độ ẩm <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50 kg /bao, trọng lượng cả bì 50.2 kg/bao)

TAN

234,5

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

CPT

PHÂN BÓN KALI(MOP) HÀM LƯỢNG K20>= 60%, ĐỘ ẨM <= 1%. HÀNG ĐÓNG BAO ĐỒNG NHẤT KHỐI LƯỢNG TỊNH 50KG/BAO, KHỐI LƯỢNG CẢ BÌ 50.17KG/BAO

TAN

249,5

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

DAP

Phân bón Kali (MOP) (Hàm lượng K2O >=60%, độ ẩm <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg /bao, trọng lượng cả bì 50.17 kg/bao)

TAN

255

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

DDU

Phân bón Kali (Potassium Chloride) .Hàng xá.(K2O = 60%).

TAN

269,4142

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân Kali, mới 100%

TAN

270

CANG CONT SPITC

CPT

Phân Bón 60er Kali gran. B (KALI CLORUA. Thành Phần: K2O: 60%, độ ẩm 1%)

USD

300

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Potassium sulphate, hàm lượng K2O 50% min, 25 kg/ bao; nhà sản xuất TESSENDERLO GROUP NV/SA; hàng thuộc danh mục phân bón theo thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%.

TAN

616,4479

NAM HAI

CIF

Phân bón lá (Phân hóa học) TYTANIT (100ml/chai) , Lot : 036743, hạn sử dụng : 13/5/2021-31/5/2021

CHAI

1,6002

HO CHI MINH

CFR

Phân bón hữu cơ sinh hoc -BIOPELLETS ( dạng viên - 5 goi) ( KTTT hàng hóa nếu có tại đội NV2 - CC HQ Đà Lạt. Tuyến TPHCM - Bảo Lộc )

TAN

168,6916

CANG CONT SPITC

CIF

Phân bón Compound NPK Fertilizer 14-12-25 + TE

TAN

410,3683

CANG CONT SPITC

C&F

Phân bón NPK 16-8-16 +TE. Thành phần Nitrogen 16pct , Phostphate 8pct, Potassium 16pct. Hang rơi khôi lương 4.725 tân

TAN

330,9111

BEN CANG TH THI VAI

CFR

Phân bón NPK 16-16-8 +13S (+TE)

TAN

302,3011

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Singhaleo 12-3-3 + 10%OM + trung vi lượng. N 12%, P2O5 3%, K20 3%. Bao 50kg, hàng mới 100%

TAN

385,459

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón NPK 20-10-10 (NPK 20-10-10 Fertiliizer, hàng xá)

TAN

449,6366

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN NPK 12-12-17+TE , N: 12% , P205: 12% , K20: 17% , ; MOISTURE: 2% MAX, HÀNG XÁ , XUẤT XỨ : GREECE.

TAN

400,7568

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón hỗn hợp NPK Osmocote 14-14-14 (Bón rễ) (25KG/BAO)

KG

2,0242

CANG VICT

CIF

Phân bón NP có chứa Nitơ và phospho ENTEC 25-15. Hàng mới 100%

TAN

449

C CAI MEP TCIT (VT)

CIF

Phân bón sinh học BALLMATE (ROUNDMIC) ; Hàm lượng: "Hữu cơ= 35%, Nts= 4%, P2O5= 0.5%, K2O= 0.5%, Axit humic= 9%, Amino Axit= 2%"; 50 kg/bao; Hàng mới 100%

TAN

270

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón vi lượng PREV B2. Hàm lượng B: 2.1%. Hàng đóng trong 1000Lít/Tote.

LIT

6,0037

CT KV M.NAM SOTRANS

CIF

Phân bón vi lượng GROVIST Cu (C). Hàm lượng Cu: 12%. Hàng đóng trong bao 25kg/bao.

KG

3,0219

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ (Super Organic 3-2-2)

TUI

100

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

PHÂN VI LƯỢNG BÓN RỄ MICRO ELEMENT BORIC (B2O3: 56.02%), NK theo TT 29/2014/TT-BCT , ngày 30/09/2014 (Hàng mới)

TAN

700,7959

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

PHÂN BÓN POTASSIUM NITRATE (N:13.03%; K2O: 46.05%) Đóng gói: 25kg/bao (Hàng mới)

TAN

886,2812

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón hữu cơ sinh học PELLET CHIC, mới 100%

TAN

167,8995

CANG CONT SPITC

CIF

Phân vi lượng bón rễ (COPPER 750). Hàng mới 100%. (1.000lít/Thùng).

LIT

3,7213

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón lá trung vi lượng BIG. Hàng đóng trong chai 100cc/chai.

LIT

18,0276

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC