Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (USD)

PTTT/Cảng, cửa khẩu

Phân bón hữu cơ. Bao 20kg/bao.

Túi

2,7157

CFR, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón hữu cơ . Bao =700 Kgs

Kg

0,0895

C&F, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón hữu cơ sinh học, hàng rời.

Tấn

164,8745

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón sinh học. Hàm lượng Humic Acid: 56%.

Kg

1

CIF, Hồ Chí Minh

Phân bón AMMONIUM SULPHATE(THIOUREA). Hàng đóng bao 25kg/ bao

Tấn

1642,0729

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón Ammonium Sulphate (SA). Trung Quốc sản xuất

Tấn

125,1309

CFR, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón vô cơ Amoni Sulphate

Tấn

116,3248

CIF, GREEN PORT ( Hải Phòng)

Phân bón MOP: Kali Clorua (2kg/túi). Hàng mẫu

Túi

3

DAP. Hồ Chí Minh

Phân bón kali clorua

Tấn

290,5192

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón Kali clorua (dạng hạt), hàng rời

Tấn

303,9936

CFR, Cảng Khánh Hội (Hồ Chí Minh)

Phân Bón KaliMag

Tấn

509,1299

CFR, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón Potassium Sulphate (SOP)/ Kali Sulphat (K2SO4). Bao 25kg/bao.

Tấn

445,4894

CFR, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Hóa chất: Potassium sulfate, reagent grade 0,0720; K2SO4, 1kg/chai

Chai

15,4354

CPT, Hồ Chí Minh

Phân Hưu Cơ (Phân gà dạng viên - 15kg/bao)

Tấn

135

CFR, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón Poly-Feed 19-19-19; bao 25 kg/bao

Tấn

1253,5017

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón NPK 05-15-36

Tấn

545,7109

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân NPK, màu xanh

Tấn

415

DAP, Lào Cai

Phân Bón ICP NPK 30-9-9

Tấn

520,5209

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón NPK,

Kg

2,6093

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón NPK 15-15-15

Tấn

361,073

CFR, Cảng Qui Nhơn (Bình Định)

Phân Bón NPK 16-16-16. Hàng rời

Tấn

390,6132

CIP, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân khoáng NPK, 1bao/10kgs

Tấn

1711,897

CFR, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón vô cơ NP 25-15. Hàng đóng rời trong container.

Tấn

403,0397

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón N-K (25kg/Bg)

Tấn

1083,2431

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón lá . Đóng gói : 25 kg/bao

Tấn

7807,376

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón lá vi lượng

Kg

4,4434

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón hữu cơ (trọng lượng tịnh: 950 kg/bao)

Túi

100

C&F, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân hữu cơ sinh học . Xuất xứ Belgium. Hàng mới 100%

Tấn

222,823

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón POTASSIUM NITRATE 13-0-46. Bao 25kg/bao. Hàng mới 100%

Tấn

900,9631

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Phân bón Nitrogen (Hàng mới)

Tấn

1501,5331

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Nguồn: VITIC