Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

ỚT TƯƠI ĐÔNG LẠNH&VN

KG

0,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Ớt tươi loại lớn (8kg/kiện)&VN

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Bắp non trái đông lạnh&VN

KG

1,37

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Lá mì 2-3mm-500g x 28&VN

KG

0,68

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Sả bào-500g x 20&VN

BAO

13,72

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Măng khô

CAI

5

HO CHI MINH

FOB

CƠM DỪA NẠO SẤY (HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 25KGS/BAO -XUẤT XỨ VIỆT NAM)&VN

KG

1,96

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cơm dừa sấy khô ( Hạt Fine, hàng đóng thống nhất trong 676 bao PP 25 kg ). Hàng mới Việt Nam sản xuất.&VN

TAN

2250

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

ĐU ĐỦ XANH

KG

1

NULL

FOB

Xoài cắt 25mm x 25mm đông lạnh (10 kg/thùng)&VN

BAO

21,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Xoài đông lạnh (10 kg/carton)&VN

Cara

16

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thanh long đỏ cắt khúc đông lạnh&VN

KG

1,76

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thanh long đông lạnh&VN

KG

1,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

XOÀI CẤP ĐÔNG (PACKING: NW=10 KG/THÙNG)&VN

TAN

2000

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Xoài cắt 20mm x 20mm đông lạnh (1kg x 10 túi/thùng)&VN

KG

2,48

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Dưa chuột dầm dấm đóng lọ 720ml

CHAI

0,4458

CANG TAN VU - HP

FOB

Dưa chuột bao tử dầm dấm đóng lọ 720ml

CHAI

0,6

DINH VU NAM HAI

FOB

Dưa chuột trung tử 6 - 9cm đóng lọ 720ml: 680gr - 12 Lọ/Thùng carton

BAO

5,4

PTSC DINH VU

FOB

Dưa chuột 6-9cm đóng lọ 1.500ml(06lọ/thùng)

CHAI

0,89

CANG DINH VU - HP

FOB

Dưa chuột dầm dấm đóng lọ 540ml

CHAI

0,42

DINH VU NAM HAI

FOB

Dưa chuột thái lát đóng hộp sắt A10 (3100ml)

LON

2,4167

GREEN PORT (HP)

FOB

Cà chua dầm dấm đóng trong lọ thủy tinh 720ml, 12 lọ/thùng. Hàng mới 100%

BARREL

5,4

DINH VU NAM HAI

FOB

Hành Phi (250 gr x 28 gói/ Thùng) &VN

KG

4,03

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Bắp non ngâm nước muối đóng lon - Net 425gr (CANNED BABY CORN IN BRINE (2*12/15OZ))&VN

BARREL

12,5

CANG QT CAI MEP

FOB

Cải Chua Ăn Liền Có Ớt24 x 28.2oz (800g)Ocean Swallow&VN

BAO

39,9999

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Đậu Hà Lan Wasabi (380g x 10 túi/ thùng) 3.8kg/ thùng

BARREL

12,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Đậu hà lan đóng lon loại 425g

BAO

10

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Đu đủ miếng đóng lon loai A10 (3050 gr/lon, 06 lon/thùng)&VN

Cara

16,187

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Nu?c ép thanh long d? có h?t dông l?nh, 100% t? n

KG

1,26

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nước dừa đóng hộp 500ml nhãn hiệu FOCO (12hộp/thùng)

BARREL

4

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Nước dừa đóng hộp 12x330ml các loại (nước dừa, nước dừa hương xoài, nước dừa hương vải, nước dừa hương dứa) ( 03 hộp/loại/thùng) nhãn hiệu FOCO

BARREL

3,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nước ép quả xoài / Mango Juice (1 thùng= 24 lon, 1 lon = 330ml)

BARREL

5,85

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nước dừa đóng hộp 1000ml nhãn hiệu FOCO (12 hộp/thùng)

BARREL

8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nước dừa đóng hộp 1000ml nhãn hiệu FOCO (12 hộp/thùng)

BARREL

8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nước ép mãng cầu - FROZEN SOURSOP PUREE. Hàng mới 100%&VN

KG

1,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC