Chủng loại

ĐVT

Giá (USD)

Cảng, cửa khẩu – PTTT

Củ khoai tây giống Actrice

Kg

625,8383

Đình Vũ Nam Hải, CFR

Củ giống khoai tây FL2027

Tấn

893,2912

Cảng Cát Lái (HCM), CIF

Nấm đùi gà tươi

Kg

1,5175

Cảng Cát Lái (HCM), CFR

Nấm kim châm tươi

Kg

0,5

Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), DAF

Nấm kim châm tươi

Bao

8,2441

Cảng Cát Lái (HCM), C&F

Hạt (đậu) đỗ mắt đen khô

Kg

0,108

Cảng Nam Đình Vũ, C&F

Đỗ xanh hạt ( không dùng trong gieo trồng )

Tấn

160

Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), DAF

Hạt đậu xanh

Kg

0,82

PTSC Đình Vũ, CIF

Hạt đậu xanh

Tấn

150

Tân Cảng 128, CIF

Hạt đậu xanh chưa qua xay sát

Tấn

630

Tân Cảng 128, CIF

Hạt đậu xanh đã bóc vỏ

Tấn

840,5545

Cảng Cát Lái (HCM), C&F

Đậu xanh (vàng, đen) phơi khô

Tấn

200,8583

Cảng Cát Lái (HCM), C&F

Hạt đậu xanh khô, chưa tách vỏ, chưa qua chế biến khác

Kg

0,6704

Cảng Xanh VIP, CIF

Đậu xanh nguyên hạt (chưa tách vỏ) chỉ qua sơ chế thông thường

Tấn

960,8442

Đình Vũ Nam Hải, CFR

Củ mì tươi

Tấn

130

Cửa khẩu Chang RIEC (Tây Ninh), DAF

Quả hồ trăn khô

Kg

2

Đình Vũ Nam Hải, CFR

Quả hồ trăn khô chưa bóc vỏ.

Kg

0,1

Cảng Tân Vũ – Hải

Phòng, CIF

Quả hồ trăn chưa bóc vỏ

Kg

1,2

Cảng Tân Vũ – Hải Phòng, C&F

Quả hồ trăn khô

Kg

2

Tân Cảng 128, CFR

Quả hồ trăn

Kg

6,03

Đình Vũ Nam Hải, CIF

Quả hồ trăn

Kg

3,2

Cảng Cát Lái (HCM), C&F

Quả macadamia chưa bóc vỏ

Kg

3

Greent Port (Hải Phòng), C&F

Hạt Macadamia chưa bóc vỏ

Kg

0,15

Cảng Tân Vũ – Hải Phòng, C&F

Quả Macadamia

Kg

10

Cảng Tân Vũ – Hải Phòng, CIF

Hạt Macadamia, chưa bóc vỏ

Kg

3,62

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh), C&F

Hạt Macadamia chưa bóc vỏ

Kg

0,15

Cảng Xanh VIP, C&F

Hạt Macadamia chưa bóc vỏ.

Kg

0,5

Cảng Tân Vũ – Hải Phòng, C&F

Quả Chà Là sấy khô nguyên cành không qua chế biến

Thùng

19,0804

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh), CIF

QUẢ XOÀI TƯƠI (Loại xoài ép nước, Xuất Xứ Campuchia)

Tấn

171,7106

Cửa khẩu Bình Hiệp (Long An), DAF

 

Xoài sấy Ngày Hết Hạn:18/03/2020-Hàng Mới 100%

Bao

8

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh), CFR

Trái cây sấy- Ngày Hết Hạn:20/03/2020-Hàng Mới 100%

Bao

16,8

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh), CFR

Hàng xoài cắt lắt, sấy khô có bao bì nhãn mác, hàng mới 100%, xuất xứ: Cambodia

Kg

2

Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), DAP

Nho khô không hạt

Bao

22

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh), CFR

Nho quả khô ( Hàng chưa qua ngâm tẩm,chế biến.)

Kg

0,55

Cửa khẩu Lào Cai (Lào Cai), DAP

Quả nho sấy khô chưa qua chế biến, dùng làm thực phẩm, mới 100%

Kg

2,1

Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn), DAF

Nho khô đã qua sơ chế thông thường

Tấn

1230

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh), CIF

Quả Nho Khô

Kg

1,75

Cảng Xanh VIP, CIF

Quả nho khô

Kg

1,6

Cảng Đình Vũ – Hải Phòng, C&F

Nho khô nguyên cành.

Bao

35,5326

Hồ Chí Minh, C&F

nho khô 250g/ gói

Gói

0,0947

Hồ Chí Minh, DAP

Nho kho

Tấn

1972,327

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh), CIF

Nguồn: VITIC