Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Tiền Giang

Thanh long, loại TB(RQ)

30.000

Xoài cát thường

20.000

Cam

45.000

Chôm chôm

20.000

Bưởi da xanh

45.000

Mãng cầu ta loại TB

40.000

Dứa (RQ)

8.000(+1.000)

Dứa loại 1

7.500(+1.000)

Dưa hấu

8.000

Lâm Đồng

 

Cải bắp

15.000

Súp lơ

15.000(+1.000)

Cà rốt

16.000(+1.000)

Khoai tây loại 1

20.000

Cải thảo

8.000

Hành tây

20.000

Đậu Hà Lan

85.000

Nguồn: VITIC/TTGC