Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (USD)

Cảng, cửa khẩu

PTTT

Sắt và thép phế liệu HMS 1/2

Kg

0,328

Cảng Cái Mép TCIT (Vũng Tàu)

CIF

Thép phế liệu H2 tiêu chuẩnNhật

Tấn

356,6374

Hoàng Diệu (Hải Phòng)

CFR

Sắt thép phế liệu

Kg

0,325

Cảng Quốc tế Cái Mép

CFR

Thép phế liệu đã được băm nhỏ

Kg

0,3621

Đình Vũ Nam Hải

CFR

Phế liệu, mảnh vụn sắt hoặc thép loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng.

Tấn

357,6499

Cảng Thép Miền Nam

CFR

Phế liệu mãnh vụn sắt thép

Tấn

358

Cảng POSCO VINA

CIF

Sắt thép phế liệu dạng mẫu vụn dùng để luyện phôi thép HMS1/2 (65/35)

Kg

0,352

UNKNOWN

CFR

Phế liệu mãnh vụn sắt thép

Tấn

360

Cảng POSCO SS VINA

CIF

Thép không hợp kim, cán nóng, cán phẳng dạng cuộn, chiều rộng >600mm, chưa tráng phủ mạ.

Tấn

544,3003

Cảng LOTUS (Hồ Chí Minh)

CFR

Thép không hợp kim cán nóng được cán phẳng, chưa phủ dát mạ hoặc tráng, dạng cuộn

Kg

0,602

Bến Cảng Thị Vải

CFR

Thép không hợp kim cán nóng được cán phẳng, chưa phủ dát mạ hoặc tráng, dạng cuộn

Kg

0,5366

Bến Cảng Thị Vải

CFR

Thép không hợp kim được cán phẳng, dạng cuộn.

Kg

0,7362

Cảng LOTUS (Hồ Chí Minh)

CIF

Long đen bằng thép. Hàng mới 100%

Cái

0,2275

Hà Nội

CIF

Thép lá cán nguội dạng cuộn, không hợp kim, chưa dát phủ mạ hoặc tráng

Kg

0,4802

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CFR

Thép lá cán nguội dạng cuộn, không hợp kim, chưa dát phủ, mạ hoặc tráng

Kg

0,5922

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CFR

Thép không hợp kim, dạng que cuộn cuốn không đều được cán nóng

Kg

0,69

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Thépkhông hợp kimđược cán nóngdạng que

Kg

0,77

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Thép không hợp kim cán nóng dạng que cuộn cuốn không đều

Kg

0,7501

Cảng T.THUAN DONG

CIF

Thép không gỉ cán phẳng dạng cuộn( cán nguội )

Kg

0,75

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CFR

Thép không ghỉ cán nguội dạng cuộn

Kg

2,4441

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CFR

Thép không gỉ cán phẳng chưa gia công quá mức cán nguội,dạng cuộn

Kg

1,9393

Cảng Đình Vũ – Hải Phòng

CIF

Thép không gỉ dạng cuộn (720-1240)x(0.3-1.2)mm x C- mới 100%l (cán nguội)

Kg

0,87

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

C&F

Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nguội

Kg

2,0944

Cảng Tân Vũ – Hải Phòng

CIF

Thép không gỉ cán nguội, dạng cuộn

Kg

1,3404

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Thép hợp kim cán phẳng

Tấn

595,1968

Cảng QT SP-SSA(SSIT)

CFR

Cáp thép dự ứng lực, 7 sợi không vỏ bọc, đường kính 15,7mm, độ trùng thấp.

Tấn

975,1878

Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)

DAF

Cáp thép dự ứng lực làm cốt bê tông, đường kính 12.7mm

Kg

0,8471

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Cáp thép dự ứng lực

Kg

0,8048

Cảng Xanh VIP

CIF

Cáp thép dự ứng lực

Mét

3,5648

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Dây thép bện tao cho bê tông dự ứng lực (dảnh 7 sợi), đường kính 12,7mm

Kg

0,845

Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)

CIF

Nguồn: VITIC