Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Long An

Thịt lợn lạc

80.000(-5.000)

Thịt lợn mông sấn

78.000(-2.000)

Thịt bò thăn phile

240.000

Gà CN làm sẵn

55.000

Gà ta sống

80.000

Lợn hơi

47.000

Trà Vinh

Lợn hơi

44.000

Lợn con < 15kg

90.000

Thịt lợn mông

80.000

Thịt ba rọi

80.000

Thịt nạc thăn

85.000

Thịt bò đùi

250.000

Gà ta còn sống

100.000(+2.500)

Vịt Tàu

60.000

TPHCM

Lợn thịt loại ngon

67.000(+7.000)

Lợn thịt loại thường

62.000(+9.000)

Thịt lợn nạc

75.000(+5.000)

Thịt lợn mông

62.000(+2.000)

Sườn non

115.000

Thịt lợn cốt lết

65.000

Giò trước

65.000(+5.000)

Thịt dọi

65.000

Đùi gà nhập khẩu

47.000

Cánh gà nhập khẩu

64.000

Gà tam hoàng nguyên con

64.000

Gà công nghiệp nguyên con

41.000

Vịt nguyên con

60.000

Lợn trại

48.000

Lợn mỡ

46.500

Đồng Tháp

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lơn mông sấn

75.000

Thịt bò thăn loại 1

260.000

Gà CN làm sẵn

50.000

Gà ta còn sống đã qua kiểm dịch

115.000

Lợn hơi

52.000

Đồng Nai

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt bò thăn loại 1

300.000

Gà công nghiệp làm sẵn

60.000

Gà ta làm sẵn

140.000

Lợn hơi

48.000

Hậu Giang

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

270.000

Gà công nghiệp làm sẵn

50.000

Gà ta làm sẵn

95.000

Lợn hơi

45.000

An Giang

Thịt lợn thăn

80.000

Thịt lợn mông sấn

70.000

Thịt bò thăn

230.000

Gà CN làm sẵn

40.000

Gà ta còn sống

90.000(-10.000)

Lợn hơi

47.000

Nguồn: VITIC/TTGC