Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

 

Vịt hơi

42.000 - 43.000

Gà hơi (gà ta)

90.000 - 92.000

Vịt nguyên con làm sẵn

60.000 - 62.000

Gà ta nguyên con làm sẳn

110.000 - 120.000

Trứng gà ta (đ/quả)

3.400 - 3.500

Trứng gà công nghiệp (đ/quả)

1.900 - 2.000

Trứng vịt (đ/quả)

2.000 - 2.200

Heo hơi

42.000 - 44.000

Thịt heo đùi

76.000 - 80.000

Thịt ba rọi

78.000 - 80.000

Thịt heo nạc

80.000 - 85.000

Thịt bò

210.000 - 215.000

Long An

Thịt lợn lạc

80.000

Thịt lợn mông sấn

75.000

Thịt bò thăn phile

240.000

Gà CN làm sẵn

50.000

Gà ta sống

80.000

Lợn hơi

47.000

Trà Vinh

Lợn hơi

43.500

Lợn con < 15kg

90.000

Thịt lợn mông

79.000

Thịt ba rọi

79.000

Thịt nạc thăn

84.000

Thịt bò đùi

250.000

Gà ta còn sống

97.500

Vịt Tàu

60.000

Nguồn: VITIC/TTGC