Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

Thịt lợn thăn

80.000

Thịt lợn mông sấn

75.000

Thịt bò thăn

240.000

Gà CN làm sẵn

40.000

Gà ta còn sống

90.000

Lợn hơi

43.000

Hậu Giang

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

270.000

Gà công nghiệp làm sẵn

50.000

Gà ta làm sẵn

95.000

Lợn hơi

45.000

Trà Vinh

Lợn hơi

39.000

Lợn con < 15kg

90.000

Thịt lợn mông

73.000(+3.000)

Thịt ba rọi

77.000(+2.000)

Thịt nạc thăn

85.000

Thịt bò đùi

250.000

Gà ta còn sống

100.000

Vịt Tàu

60.000

Long An

Thịt lợn lạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn phile

240.000

Gà CN làm sẵn

53.000(+3.000)

Gà ta sống

60.000

Lợn hơi

47.000

TPHCM

Lợn thịt loại ngon

62.000

Lợn thịt loại thường

52.000

Thịt lợn nạc

70.000

Thịt lợn mông

57.000(-3.000)

Sườn non

110.000

Thịt lợn cốt lết

58.000

Giò trước

55.000(-2.000)

Thịt dọi

65.000

Đùi gà nhập khẩu

47.000

Cánh gà nhập khẩu

64.000

Gà tam hoàng nguyên con

64.000

Gà công nghiệp nguyên con

41.000

Vịt nguyên con

60.000

Lợn trại

45.0000)

Lợn mỡ

43.000

Đồng Tháp

Thịt lợn thăn

90.000(+5.000)

Thịt lơn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

270.000

Gà CN làm sẵn

50.000

Gà ta còn sống đã qua kiểm dịch

125.000

Lợn hơi

44.000

Tiền Giang

Thịt lợn thăn nạc

90.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn

240.000

Gà công nghiệp làm sạch

70.000

Gà ta sống

110.000

Lợn hơi địa phương

43.000

Lợn hơi trại Thôn Cửu Nghĩa

45.000

Lợn con giống địa phương 10kg/con

88.000

Lợn con giống trại Thôn Cửu Nghĩa bán lẻ

92.000

Lâm Đồng

 

Thịt lợn mông sấn (thịt đùi)

90.000

Thịt bò đùi

240.000

Gà ta làm sẵn

110.000

Gà công nghiệp làm sẵn

60.000

Vịt làm sẵn

70.000

Đồng Nai

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt bò thăn loại 1

300.000

Gà công nghiệp làm sẵn

60.000

Gà ta làm sẵn

140.000

Lợn hơi

48.000

Đồng Tháp

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lơn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

270.000

Gà CN làm sẵn

50.000

Gà ta còn sống đã qua kiểm dịch

125.000

Lợn hơi

44.000

TPHCM

Lợn thịt loại ngon

60.000(-2.000)

Lợn thịt loại thường

48.000(-4.000)

Thịt lợn nạc

68.000(-2.000)

Thịt lợn mông

55.000(-2.000)

Sườn non

105.000(-5.000)

Thịt lợn cốt lết

55.000(-3.000)

Giò trước

55.000

Thịt dọi

65.000

Đùi gà nhập khẩu

47.000

Cánh gà nhập khẩu

64.000

Gà tam hoàng nguyên con

64.000

Gà công nghiệp nguyên con

41.000

Vịt nguyên con

60.000

Lợn trại

41.000(-4.000)

Lợn mỡ

39.000(-4.000)

Nguồn: VITIC