Ngày 10/4/2017, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

1. Giá mua mủ nước (Tại vườn cây Tà Nốt, Tà Pét)

345

Đ/độ TSC

2. Giá mua mủ nước (Tại nhà máy)

350

Đ/độ TSC

3. Giá mua mủ tạp

– Mủ chén, dây khô

15.500

Đồng/kg

– Mủ chén, dây vừa

13.700

Đồng/kg

– Mủ chén ướt

10.800

Đồng/kg

– Mủ đông khô

14.100

Đồng/kg

– Mủ đông vừa

12.500

Đồng/kg

– Mủ đông ướt

11.300

Đồng/kg

– Mủ tận thu

5.700

Đồng/kg

– Giá mủ tạp tại Tà Nốt, Tà Pét

15.500

Đồng/kg

Nguồn: thitruongcaosu.net