Cụ thể như sau:

1. Giá mua mủ nước (tại vườn cây Tà Nốt, Từ Pét)

425

Đ/độ TSC

2.Giá mua mủ tạp

 

 

- Mủ chén, dây khô

17.700

Đồng/kg tươi

- Mủ chén, dây vừa

15.600

Đồng/kg tươi

- Mủ chén ướt

12.300

Đồng/kg tươi

- Mủ đông khô

16.100

Đồng/kg tươi

-Mủ đông vừa

14.300

Đồng/kg tươi

- Mủ đông ướt

12.900

Đồng/kg tươi

- Mủ tận thu

6.500

Đồng/kg tươi

Nguồn: thitruongcaosu