Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột gia cầm.Hàng mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu SXTACN gia súc gia cầm: Bột thịt xương gia cầm, melamin không có (Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9, trang 3.

KG

1

DINH VU NAM HAI

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương bò.Hàng mới 100%

TAN

455

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột Thịt Xương Bò (đã qua xử lý nhiệt). Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc. Hàm lượng Protein 46.50%, độ ẩm 6.28%, không có E.coli, Salmonella

TAN

365

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu SXTACN gia súc,gia cầm(Trừ động vật nhai lại): Bột thịt xương bò , Hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT,

KG

0

DINH VU NAM HAI

C&F

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: bột thịt xương gia cầm

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn (Porcine Meat And Bone Meal)

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Bột gia cầm ( Poultry by Product meal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: MJS-185/17-PM65/SFT-SLB (L2)

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gia cầm (Bột thịt xương gia cầm) dùng làm thức ăn chăn nuôi.Hàm lượng protein trên 65%.Do SUOL CO., LTD sản xuất. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012)

TAN

730

CANG DINH VU - HP

CFR

Bột cá dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, có hàm lượng protein > 60% , hàng phù hợp với mục 8 của TT 26/2012 BNN , hàng mới 100%

KG

0

CANG XANH VIP

CIF

Bột cá, nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, xuất sứ Mauritania, hàm lượng protein trên 60%. Hàng phù hợp TT26/2012-Bộ NN & PTNT.Hàng mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

BỘT CÁ - TUNA FISHMEAL (Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12) .Protein : 69.65 %

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (PERUVIAN STEAM DRIED FISHMEAL) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá dùng sản xuất thức ăn cho động vật ( trừ loài nhai lại ). Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012.

TAN

1,230

TAN CANG HAI PHONG

C&F

Bột Gan Cá Ngừ - Tuna Liver Powder (Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12) Protein: 60 %

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột cá hồi, dùng làm thức ăn chăn nuôi, 25kg/bao, 986 bao. Hàng mới 100%

TAN

920

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng)

TAN

100

TAN CANG HAI PHONG

C&F

Thức ăn chăn nuôi: bột cá

TUI

0

HO CHI MINH

DAP

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT GAN MỰC - SQUID LIVER POWDER, PROTEIN: 43,71%; ĐỘ ẨM: 8,20% SALMONELLA AND E-COLI NEGATIVE

TAN

781

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gan mực ( Squid liver powder) là nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi, thủy sản, contract: DW17-033 (L3)

TAN

838

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột cá khô, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người, có hàm lượng protein 62%. Hàng không nằm trong danh mục Cites

KG

4

TAN CANG HAI PHONG

C&F

Bột gan mực (Dạng nhão, Protêin: 28% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Qingdao Shenghejing Bio-Tech Co., Ltd. Hàng NK theo TT 66/2011/TT-BNNPTNT và QĐ 678/QĐ-TCTS-TTKN)

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám mì viên - Nguyên liệu sản xuất TĂCN - Hàng phù hợp với TT26/2012 BNN & PTNT: Hàng rời

TAN

176

CANG KHANH HOI (HCM)

CFR

Cám từ lúa mì - bao 60KgNW - Dùng làm thức ăn chăn nuôi

TAN

182

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Cám mỳ dạng bột nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%, phù hợp TT26/2012/TT-BNN

TAN

182

CANG HAI AN

CFR

NLSXTACN: Cám mì (Wheat bran),hàng nhập phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT(26/6/12)

TAN

170

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám mì viên, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp tiêu chuẩn QCVN 01-78:2011/BNNPTNT

KG

0

CANG XANH VIP

CIF

Phụ phẩm ngũ cốc DDGS lúa mì, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng NK phù hợp TT 26/2012/TT-BNNPTNT

KG

0

NAM HAI

CFR

Cám lúa mì viên (dùng bán cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi)

TAN

155

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám gạo trích ly (Deoiled Rice Bran Extraction) -Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 26/2012 /TT-BNN PTNT- hàng mới 100%

TAN

170

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Gluten ngô - Bố sung protein trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 26/2012/TT- BNNPTNT.

TAN

150

CANG XANH VIP

CIF

Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi - CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Gluten ngô nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông tư 26/2012

KG

46

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Nguyen lieu SXTA chan nuoi: GLUTEN NGO ( CORN GLUTEN FEED)

TAN

177

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES (Bột bã ngô lên men - DDGS), dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng rời trong container. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT.

KG

0

CANG QT ITC PHU HUU

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc - PARAGUAYAN DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES, nk theo TT 26/2012/TT-BNN ngày 25/6/2012, stt 4245

KG

0

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc: BỘT BÃ NGÔ (DDGS), nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT theo dòng 4245, hàng mới 100%

KG

0

CANG XANH VIP

CFR

Bã Ngô( Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS) DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES ( hàng xá trong cont), Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi

KG

0

CANG QT ITC PHU HUU

CFR

HAMLET PROTEIN 300 (HP 300). Bột đậu tương đã được khử chất béo, dùng làm thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%.

TAN

850

CANG VICT

CIF

Khô dầu đậu nành (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp TT 26/2012/TT- BNNPTNT 25/06/2012)

TAN

350

CANG QT SP-SSA(SSIT)

CFR

Khô dầu đậu nành ((Bã đậu nành) Soyabean Meal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; Hàng đã đký KTCL,Đký kiểm dịch thực vật. contract: MGTA-S122976 (L1)

TAN

357

CANG INTERFLOUR (VT)

C&F

STEAROLAC 90. Sản phẩm bổ sung axit béo có nguồn gốc từ dầu cọ dùng bổ sung thức ăn chăn nuôi bò sữa

KG

1

CANG XANH VIP

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: SELACID GREEN GROWTH MP

TAN

2,968

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Premix 9011E ( 25kg/bao) : Chế phẩm bổ sung cho thức ăn chăn nuôi

KG

9

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

MCP ( Monocalcium phosphate) (50 kg/bao) : Chế phẩm bổ sung khoáng trong thức ăn chăn nuôi, chứa Calcium hydrogen phosphate hydrate, canxi carbonat, sắt sulfat và canxi sunphat, dạng bột

TAN

480

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi Zinc Oxide 75% ( ZnO). Hàng mới 100%, đóng đồng nhất 25kg/bao. NSX: TANRIKULU ENDUSTRI MALZ. SAN. VE TIC. A.S.- XUẤT XỨ: TURKEY.

TAN

2,050

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

DABOMB-P - Chất bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi - Hàng phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNN, Hàng không chịu thuế VAT theo luật số 71/2014/QH13(TT26/2015/TT-BTC)

TAN

810

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

MCP ( Monocalcium phosphate) (50 kg/bao) : Chế phẩm bổ sung khoáng trong thức ăn chăn nuôi, chứa Calcium hydrogen phosphate hydrate, canxi carbonat, sắt sulfat và canxi sunphat, dạng bột

TAN

423

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Thức ăn chăn nuôi- LEODOR (20kg/bag). Mới 100%

KG

8

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phụ gia thức ăn chăn nuôi - Vitamin Premix for Shrimp and Crab (hàng mới 100%)

KG

16

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phụ gia sản xuất thức ăn gia súc: MT.X +. HSD: 11/08/2019. Nhập khẩu theo TT 26/2012/ BNNPTNT.

TAN

3,580

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC