Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương bò

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: bột thịt xương gia cầm

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn ( Porcine Meat And Bone Meal)

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn gia súc - thủy sản:BỘT THỊT GÀ - CHICKEN BY-PRODUCT MEAL,PROTEIN 66.54%, ĐỘ ẨM 3.89%.Hàng NK phù hợp Mục 2,khoản B, STT 4240 - TT 26/2012 TTBNNPTNT.Hàng mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột thịt xương lợn - Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

TAN

353

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

Nguyên liệu SXTACN gia súc gia cầm: bột thịt xương gia cầm, melamin không có (Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9, trang 3) - Hàng không nằm trong danh mục cites.

KG

0

TAN CANG 128

C&F

Nguyên liệu SXTACN gia súc gia cầm: Bột thịt xương lợn, melamin không có (Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9, trang 3.

KG

0

TAN CANG 128

CFR

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng)

TAN

100

CANG XANH VIP

C&F

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT CÁ - INDIAN STEAM DRIED FISH MEAL, PROTEIN 63,9%; ĐỘ ẨM: 5,5; SALMONELLA NOT DETECTED, E-COLI NOT DETECTED, NACL: 1,47%, TVN 103MG/100GR

TAN

1,100

CANG VICT

CFR

Bột cá, nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, xuất sứ Mauritania, hàm lượng protein trên 60%. Hàng phù hợp TT26/2012-Bộ NN & PTNT.Hàng mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ - PERUVIAN STEAM DRIED RED FISH MEAL, PROTEIN 68,25%; ĐỘ ẨM 7,48; FREE SALMONELLA, FREE E-COLI, NACL 3,87%,

TAN

1,300

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá dùng làm thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%. Hàng không thuộc danh mục CITES.Hàng phù hợp thông tư 26/2012 Bộ Nông Nghiệp

TAN

1,230

TAN CANG HAI PHONG

C&F

Bột gan cá ngừ (TUNA LIVER POWDER) - nguyên liệu có nguồn gốc từ thủy sản dùng để sản xuất TĂCN, hàng phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT, số thứ tự 8

KG

1

TAN CANG 128

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ - CHILEAN STEAM DRIED RED FISH MEAL, PROTEIN 68,0%; ĐỘ ẨM 9,0; FREE SALMONELLA, FREE E-COLI, TVN 120MG/100GR

TAN

1,337

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá dùng sản xuất thức ăn cho động vật ( trừ loài nhai lại ). Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012.

KG

1

DINH VU NAM HAI

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT GAN MỰC - SQUID LIVER POWDER, PROTEIN: 43,90%; ĐỘ ẨM: 8,60%, SALMONELLA AND E-COLI NEGATIVE

TAN

781

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gan mực ( Squid liver powder) là Nguyên liệu sx thức ăn cho Thủy sản; contract: HN-SLB-012 (L4)

TAN

828

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

BỘT MỰC-SQUID MEAL (Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12)

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gan mực (Protêin: 45% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Hyundai Special Feed Ind. Co., Ltd. Hàng NK theo TT 08/2013/TT-BNNPTNT)

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám mỳ: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc gia cầm, hàng phù hợp với TT26/2012 - BNNPTNT, hàng mới 100%

TAN

164

TAN CANG HAI PHONG

CFR

CÁM MỲ VIÊN - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng đóng bao, 4320 bao, 50 kg/1bao. Hàng thuộc mục 3 TT26/2012/TT-BNNPTNT.

TAN

170

CANG XANH VIP

C&F

Cám mỳ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp TT26/2012/TT-BNN

TAN

188

CANG TRANSVINA (HP)

CFR

Cám mỳ - Nguyên liệu sản xuất thưc ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu phù hợp với mục 3 của TT 26/2012 TT BNNPTNT, hàng bao trong container 30kg/bao

TAN

164

CANG XANH VIP

CFR

Cám mỳ dạng bột nguyên liệu sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm (hàng mới 100%), phù hợp TT26/2012/TT-BNN

TAN

188

CANG TAN VU - HP

CIF

Cám mì viên - Nguyên liệu sản xuất TĂCN - Hàng phù hợp với TT26/2012 BNN & PTNT: Hàng rời

TAN

180

CANG HAI PHONG

CFR

Cám mỳ viên, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp TT26/2012/TT-BNN

TAN

177

DINH VU NAM HAI

CFR

Lúa mỳ hạt, dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc. Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT.

TAN

207

GREEN PORT (HP)

CFR

Cám gạo trích ly (Deoiled Rice Bran Extraction) -Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 26/2012 /TT-BNN PTNT- hàng mới 100%

TAN

174

DINH VU NAM HAI

CFR

Corn Gluten Meal (Gluten Ngô) Nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo điều 3 luật số 71/2014/QH13 ngày 01/01/2015.

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bã ngô (DDGS)- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng phù hợp TT26/2012/BNNPTNT

KG

0

NAM HAI

CFR

Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi - CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Nguyen lieu SXTA chan nuoi: GLUTEN NGO ( CORN GLUTEN FEED)

TAN

150

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES (Bột bã ngô lên men - DDGS), dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng rời trong container. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT.

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS(Distillers dried grains with solubles).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTNT thuộc dòng 4245

TAN

232

NAM HAI

C&F

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc - PARAGUAYAN DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES, nk theo TT 26/2012/TT-BNN ngày 25/6/2012, stt 4245

KG

0

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Khô dầu đậu nành ((Bã đậu nành) Soyabean Meal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; Hàng đã đký KTCL,Đký kiểm dịch thực vật. contract: MGTA-S122976 (L2)

TAN

357

CANG INTERFLOUR (VT)

C&F

Khô dầu đậu tương . Dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc . Tiêu chuẩn phù hợp theo thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25.06.2012 .

TAN

368

KHO THANH BINH - CTY XNK MIEN TAY

CIF

Khô dầu đậu nành- Dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT, hàng mới 100%, hàng xá tàu.

TAN

352

CANG INTERFLOUR (VT)

CFR

Bột bánh ( BISCUIT MEAL) nguyên liệu cung cấp năng lượng, đạm và chất béo dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

TAN

6,135

CANG QUI NHON(BDINH)

C&F

Clostat SP Dry - Chất bổ sung vi khuẩn có lợi trong TĂCN

KG

8

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột đậu nành tách béo đã lên men (Dabomb-P), 25 kg/bao - Bổ sung đạm thực vật cho thức ăn chăn nuôi. Hàng mới. Lô: 370917 - HSD: 09/2019. Hàng NK theo mục 2819 TT26/2012/TT-BNNPTNT.

TAN

153,392

DINH VU NAM HAI

CIF

Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn - Nutrimin-S (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

IntelliBond Z (Zinc Hydroxychloride) - Chất phụ gia bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%

KG

7

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất bổ sung (Compound Premix 2033 For Fish) là nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản ; Contract : HT20170801-SL (L3)

TAN

4,813

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi: Monocalcium Phosphate. Nhập khẩu theo TT26/2012/TT-BNNPTNT, dòng 4247

TAN

388

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Chất phụ gia bổ trợ trong SX TACN gia súc gia cầm: LEVUCELL SB 10 ME TITAN. Nhà sản xuất: F.X WIENINGER GmbH.

KG

25

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC