Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Bình Dương

 

Cá quả ruộng

140.000

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

160.000

TPHCM

 

Cá thu

120.000

Cá chẻm

80.000

Cá bạc má

35.000

Cá nục

28.000

Cá ngân

39.000

Cá ngừ

42.000

Cá nục bông nhập khẩu

38.000

Cá thu đao nhập khẩu

39.000

Tôm sú sống (Bến Tre)

300.000

Mực ống

175.000

Mực lá

175.000

Tôm thẻ

220.000

Cua

240.000

Ghẹ

240.000

Tôm khô

850.000

Mực khô

600.000

Khô cá sặc

300.000

Mắm cá thu

180.000

Lạp xường

170.000

Nghêu (Gò Công)

20.000

Sò lông

50.000

Sò huyết

100.000

Ốc hương Phan Rí

360.000

Ốc bươu

45.000

Chem chép Phan Thiết

100.000

Tiền Giang

 

Cá quả (cá lóc) loại 0,5kg/con

85.000

Cá lóc đồng

130.000

Cá biển loại 4

35.000

Tôm sú loại 40con/kg

150.000

Tôm khô loại 2

450.000

Cá ba sa

45.000

Bạc Liêu

Cá lóc đồng

90.000

Cá chét

57.500

Cá thu

95.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

290.000(-5.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

200.000(-25.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

150.000

Cà Mau

Cá lóc đồng

150.000

Cá diêu hồng

50.000

Cá biển loại 4

35.000

Cá thu

118.000

Tôm sú loại 20con/kg

245.000

Tôm sú loại 30con/kg

165.000

Tôm sú loại 40con/kg

130.000

Cua gạch son

350.000

Cua thịt Y1

200.000

Cua thịt Y2

155.000

Cần Thơ

Cá lóc

65.000

Cá chép

76.000

Cá biển loại 4

38.000

Cá thu

120.000

Cá tra nguyên liệu

22.500

Nguồn: VITIC/TTGC