Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

 

Cá Basa

44.000 - 46.000

Cá hú

45.000

Cá chim trắng

30.000

Cá lóc nuôi

48.000 - 50.000

Cá lóc đồng

110.000 - 120.000

Cá tra thịt trắng

30.000 - 32.000

Cá điêu hồng

42.000 - 44.000

Cá rô phi

32.000

Lươn (loại 2)

175.000 - 185.000

Lươn (loại 1)

195.000 - 205.000

Ếch (nuôi)

55.000 - 60.000

Tôm càng xanh

255.000 - 260.000

Long An

Cá lóc đồng

130.000(+20.000)

Cá lóc nuôi

50.000

Cá rô phi

40.000

Cá thu

160.000(+10.000)

Trà Vinh

Cá quả (lóc) loại 1

140.000

Cá nục

50.000

Tôm khô loại 1

1.300.000

Tôm sú loại 1

250.000

Nguồn: VITIC/TTGC