Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Bình Dương

Cá quả ruộng

140.000

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

160.000

Bạc Liêu

Cá lóc đồng

85.000

Cá chét

60.000

Cá thu

95.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

250.000

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

220.000(+10.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

160.000(+5.000)

Cà Mau

Cá lóc đồng

170.000

Cá diêu hồng

50.000

Cá biển loại 4

35.000

Cá thu

118.000

Tôm sú loại 20con/kg

265.000

Tôm sú loại 30con/kg

168.000

Tôm sú loại 40con/kg

130.000

Cua gạch son

240.000(-10.000)

Cua thịt Y1

150.000

Cua thịt Y2

110.000

Cần Thơ

Cá lóc

65.000

Cá chép

76.000

Cá biển loại 4

38.000

Cá thu

120.000

Cá tra nguyên liệu

22.500

TPHCM

Cá thu

140.000(+10.000)

Cá chẻm

85.000

Cá bạc má

45.000(-2.000)

Cá nục

25.000(-3.000)

Cá ngân

45.000

Cá cờ

70.000

Cá ngừ

30.000(-3.000)

Cá nục bông nhập khẩu

38.000

Cá thu đao nhập khẩu

39.000

Cá diêu hồng

43.000

Cá hú

50.000

Cá trê phi

33.000

Cá tra

26.000

Cá basa

34.000

Cá rô (Cà Mau)

33.000

Cá lóc nuôi (Long Xuyên)

45.000

Cá kèo

110.000(+10.000)

Cá thát lát

120.000(-10.000)

Tôm sú sống (Bến Tre)

250.000

Mực ống

180.000(+10.000)

Mực lá

160.000(-10.000)

Tôm thẻ

215.000(-15.000)

Cua

230.000

Ghẹ

240.000

Tôm khô

850.000

Mực khô

600.000

Khô cá sặc

300.000

Khô cá tra

90.0000

Mắm cá thu

180.000

Lạp xường

170.000

Nghêu (Gò Công)

30.000

Sò lông

90.000

Sò huyết

90.000

Ốc hương Phan Rí

370.000(+10.000)

Ốc bươu

50.000

Chem chép Phan Thiết

90.000(-10.000)

Tiền Giang

Cá quả (cá lóc) loại 0,5kg/con

85.000

Cá lóc đồng

130.000

Cá biển loại 4

35.000

Tôm sú loại 40con/kg

150.000

Tôm khô loại 2

450.000

Cá ba sa

45.000

Nguồn: VITIC/TTGC