Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Tiền Giang

 

Cá quả (cá lóc) loại 0,5kg/con

85.000

Cá lóc đồng

130.000

Cá biển loại 4

35.000

Tôm sú loại 40con/kg

150.000

Tôm khô loại 2

450.000

Cá ba sa

45.000

TPHCM

Cá thu

140.000(+10.000)

Cá chẻm

85.000

Cá bạc má

42.000

Cá nục

28.000

Cá ngân

45.000

Cá cờ

70.000

Cá ngừ

35.000

Cá diêu hồng

43.000

Cá hú

52.000

Cá trê phi

33.000

Cá basa

34.000

Cá rô (Cà Mau)

33.000

Cá lóc nuôi (Long Xuyên)

45.000

Cá kèo

90.000(-15.000)

Cá thát lát

130.000

Tôm sú sống (Bến Tre)

250.000

Mực ống

170.000(+5.000)

Mực lá

165.000(+5.000)

Tôm thẻ

230.000

Ghẹ

240.000

Tôm khô

850.000

Mực khô

600.000

Khô cá sặc

300.000

Khô cá tra

90.0000

Mắm cá thu

180.000

Lạp xường

170.000

Nghêu (Gò Công)

30.000

Sò lông

80.000

Sò huyết

90.000

Ốc hương Phan Rí

360.000

Ốc bươu

50.000

Chem chép Phan Thiết

100.000

Bình Dương

Cá quả ruộng

140.000

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

160.000

Bạc Liêu

Cá lóc đồng

85.000(-10.000)

Cá chét

55.000

Cá thu

95.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

250.000(-20.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

200.000(-10.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

150.000

Cần Thơ

Cá lóc

65.000

Cá chép

76.000

Cá biển loại 4

38.000

Cá thu

120.000

Cá tra nguyên liệu

22.500

Cà Mau

Cá lóc đồng

170.000

Cá diêu hồng

50.000

Cá biển loại 4

35.000

Cá thu

118.000

Tôm sú loại 20con/kg

265.000(+20.000)

Tôm sú loại 30con/kg

168.000(+6.000)

Tôm sú loại 40con/kg

130.000

Cua gạch son

250.000(-10.000)

Cua thịt Y1

150.000

Cua thịt Y2

110.000

Nguồn: VITIC/TTGC