Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Tiền Giang

Cá quả (cá lóc) loại 0,5kg/con

85.000

Cá lóc đồng

40.000

Cá biển loại 4

35.000

Tôm sú loại 40con/kg

150.000

Tôm khô loại 2

450.000

Cá ba sa

45.000

TPHCM

Cá thu

130.000

Cá chẻm

85.000

Cá bạc má

45.000

Cá nục

22.000(-3.000)

Cá ngân

47.000(+5.000)

Cá cờ

70.000

Cá ngừ

34.000(+4.000)

Cá nục bông nhập khẩu

38.000

Cá thu đao nhập khẩu

39.000

Cá diêu hồng

43.000

Cá hú

49.000(-3.000)

Cá trê phi

33.000

Cá tra

26.000

Cá basa

34.000

Cá rô (Cà Mau)

33.000

Cá lóc nuôi (Long Xuyên)

45.000

Cá kèo

100.000(-10.000)

Cá thát lát

80.000(-40.000)

Tôm sú sống (Bến Tre)

250.000

Mực ống

180.000(+10.000)

Mực lá

170.000(+10.000)

Tôm thẻ

215.000

Cua

220.000(-10.000)

Ghẹ

240.000

Tôm khô

850.000

Mực khô

600.000

Khô cá sặc

300.000

Mắm cá thu

180.000

Lạp xường

170.000

Nghêu (Gò Công)

30.000

Sò lông

80.000

Sò huyết

90.000

Ốc hương Phan Rí

370.000

Ốc bươu

50.000

Chem chép Phan Thiết

90.000

Long An

Cá lóc đồng

130.000

Cá lóc nuôi

50.000

Cá rô phi

35.000

Cá thu

160.000(+10.000)

Trà Vinh

Cá quả (lóc) loại 1

140.000

Cá nục

50.000

Tôm khô loại 1

1.300.000

Tôm sú loại 1

250.000

An Giang

Cá lóc đồng loại 1 (2con/kg)

130.000

Cá diêu hồng

40.000

Cá biển loại 4

30.000

Cá tra nuôi hầm thịt trắng (0,8-1kg)

18.500(+500)

Cá tra nuôi hầm thịt hồng, vàng (0,8-1kg)

18.000(+500)

Tôm càng xanh (30 con/kg)

185.000

Hậu Giang

Cá lóc nuôi

45.000

Cá rô

45.000

Cá diêu hồng

43.600

Cá thu loại 1 nguyên con

129.000(+2.000)

Bình Dương

Cá quả ruộng

140.000

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

160.000

Bạc Liêu

Cá lóc đồng

110.000(+15.000)

Cá chét

60.000

Cá thu

95.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

230.000(+10.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

195.000(+10.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

170.000(+10.000)

Cà Mau

Cá lóc đồng

170.000

Cá diêu hồng

50.000

Cá biển loại 4

35.000

Cá thu

118.000

Tôm sú loại 20con/kg

265.000

Tôm sú loại 30con/kg

168.000

Tôm sú loại 40con/kg

130.000

Cua gạch son

220.000

Cua thịt Y1

130.000

Cua thịt Y2

90.000

Nguồn: VITIC