Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Cà Mau

Cá lóc đồng

170.000

Cá diêu hồng

50.000

Cá biển loại 4

35.000

Cá thu

118.000

Tôm sú loại 20con/kg

279.000

Tôm sú loại 30con/kg

240.000

Tôm sú loại 40con/kg

190.000

Cua gạch son

240.000(-10.000)

Cua thịt Y1

140.000(-20.000)

Cua thịt Y2

90.000(-20.000)

Cần Thơ

 

Cá lóc

65.000

Cá chép

76.000

Cá biển loại 4

38.000

Cá thu

120.000

Cá tra nguyên liệu

20.500

Bình Dương

 

Cá quả ruộng

150.000

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

200.000

Bạc Liêu

 

Cá lóc đồng

110.000

Cá chét

70.000

Cá thu

95.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

260.000(+5.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

190.000(-10.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

160.000(-5.000)

Đồng Nai

 

Cá quả (cá lóc) đồng

65.000

Cá chép > 0,5 kg/con

60.000

Cá nục

40.000

Cá thu loại 1 (khứa giữa)

180.000

Đồng Tháp

 

Cá lóc

130.000

Cá chép

38.000

Cá biển L4

45.000

Cá thu

135.000

Cá basa

80.000

Tôm sú NL L3 (10con/kg)

200.000

Long An

 

Cá lóc đồng

120.000

Cá lóc nuôi

45.000

Cá rô phi

33.000

Cá thu

160.000

Trà Vinh

 

Cá quả (lóc) loại 1

140.000

Cá nục

50.000

Tôm khô loại 1

1.300.000

Tôm sú loại 1

250.000

An Giang

 

Cá lóc đồng loại 1 (2con/kg)

130.000

Cá diêu hồng

42.000

Cá biển loại 4

30.000

Cá tra nuôi hầm thịt trắng (0,8-1kg)

18.500

Cá tra nuôi hầm thịt hồng, vàng (0,8-1kg)

18.000

Tôm càng xanh (30 con/kg)

170.000(-5.000)

Nguồn: VITIC