Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá rô phi nguyên con đông lạnh (Packing: IQF, 5 kgs/bag x 2/ctn; Lot: VN026VI861)&VN

KG

1,5545

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi nguyên con đông lạnh: (SIZE 800-1000G; 10kgs/thùng)&VN

KG

1,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi nguyên con đông lạnh (size 800G-UP; 9kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

1,1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh.Size 1000gr up. Đóng gói 10kg/kiện&VN

KG

1,53

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) NGUYÊN CON CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH&VN

KG

2,3199

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH. PACKING: IQF, BULK 5KGS X 2/CTN&VN

KG

1,87

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH; 10 KGS/THUNG; SIZE 20-25 GR ; 2185 THUNG&VN

KG

4,35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

3,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh

LBS

1,877

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus), Size 7-9 (oz/pc), 10 kgs/ctn&VN

KG

2,04

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá ngừ đại dương đông lạnh , size: SAKU (10lbs/thùng)&VN

LBS

5,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ NGỪ VÂY VÀNG CẮT STEAKS BỎ DA, BỎ XƯƠNG ĐÔNG LẠNH

KG

8,7248

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây vàng steak đông lạnh

KG

8,7

CANG VICT

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

10,5525

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CHẢ CÁ ĐÔNG LẠNH

KG

1,26

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ - DRIED ANCHOVY FISH&VN

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá trích khô&VN

KG

3,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4 (AA) (3-5)&VN

KG

5,3

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Tôm thẻ tươi đông lạnh size 31/40&VN

KG

13

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

MỰC KHÔ PP ĐEN (15-20)&VN

KG

8,49

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô, hàng mới 100%&VN

KG

25,3269

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng túi loại 1 kg

BARREL

38,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,6979

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon 185g (48lon/ thùng)&VN

BAO

35,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

4,6726

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x113 (7 oz) (nắp dể mở)

BARREL

32,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh&VN

KG

13,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông &VN

LBS

5,2

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Tôm đông lạnh luộc - Boiled W/P PD CP-N 100/300 10kgx1&VN

KG

12,32

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ chân trắng PD hấp đông lạnh (bọc không kín khí), LATIN NAME: PENAEUS VANNAMEI, Size 100/200, Quy cách: 5kg x 2/ctn&VN

KG

197360

HO CHI MINH

FOB

Ngao luộc đông lạnh&VN

KG

1,84

CANG XANH VIP

FOB

Nghêu trắng hấp đông lạnh

KG

3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC