Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Cá tra nguyên con bỏ đầu,bỏ đuôi,bỏ nội tạng đông lạnh&VN

KG

1,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus), 10kgs/ctn&VN

KG

1,8

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

3,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 300-UP (GR/PC). 2KGS X 5/CTN&VN

KG

2,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH DHE

KG

1,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CỜ KIẾM STEAK ĐÔNG LẠNH&VN

KG

7,55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ NGỪ VÂY VÀNG PORTION ĐÔNG LẠNH

KG

5,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

8,8026

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CÁ CƠM KHÔ - DRIED ANCHOVY FISH&VN

KG

4,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4 (AA) (3-5)&VN

KG

5,5

CANG ICD PHUOCLONG 1

FCA

Cá trích khô&VN

KG

3,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng - loại 10kgs/PE/CTN&VN

KG

7,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô xô 700 thùng 10kg/thùng &VN

KG

4,42

KHU CT PD HA TIEN

FOB

'Mực khô DRIED SQUID AA6, 10KG/THÙNG. hàng mới 100%&VN

KG

9,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực Khô AA3&VN

KG

24,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô PP &VN

KG

3,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,6875

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

29

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước muối đóng hộp ( 1885gr/hộp)

BAO

9,9167

C CAI MEP TCCT (VT)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x105,5 (5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

9,55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

2,7039

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Tôm thẻ thịt chân trắng PTO luộc đông lạnh&VN

POUND

5,72

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm đông lạnh luộc - Boiled W/P PD CP-N 100/300 10kgx1&VN

KG

12,17

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thit ngheu lua luoc dong lanh IQF, size: 1000-1500 pc/kg, 20% ma bang, 10kg bulk/ctn&VN

KG

2,93

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

Nguồn: VITIC