Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá diêu hồng NCLS size 800gr/UP đông lạnh, 1con/bao, 8.5kg/ctn&VN

KG

296

CANG CONT SPITC

FOB

Cá điêu hồng nguyên con làm sạch đông lạnh size 800g-up, 1con/bịch, 10kg/CTN&VN

KG

265

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA NGUYEN CON DONG LANH&VN

KG

95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Nguyên Con đông lạnh, size 800-UP, 10kg/kiện&VN

KG

176

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Nguyên Con đông lạnh, size 800-UP, 10kg/kiện&VN

KG

176

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Nguyên Con đông lạnh, size 600-1200, 10kg/kiện&VN

BAO

2,01

CANG VICT

FOB

Cá chim nguyên con đông lạnh, size 500UP. Hàng mới 100%&VN

KG

81

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá Trích&VN

KG

6,1674

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ HE NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH - SIZE: 300-350&VN

POUND

158

CANG VICT

FOB

CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH -KTT (quy cach dong goi Interleaved, 5kg/block x 2 block/ctn) &VN

KG

4,1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH DHE

KG

1,6829

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh

LBS

2242

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 300-UP (GR/PC). 2KGS X 5/CTN, &VN

KG

29

CANG CONT SPITC

FOB

Cá Ngừ Cắt Khúc Đông Lạnh

KG

8,7585

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CHẢ CÁ ĐÔNG LẠNH

KG

142

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

75

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá chét, hàng mới 100%, VN sản xuất&VN

KG

4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước muối đóng túi - Net 1kg (POUCHED CHUNK LIGHT TUNA IN BRINE, NW/GW : 1KG/950GR)

CAI

3,598

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

7,968

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HD 185/140G

LON

7,354

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (142gr/hộp)

BAO

7,583

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vằn ngâm dầu đóng lon

KG

4,3294

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

4375

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TCNSDNMDH-HLF-11-16&Thịt cá ngừ sọc dưa ngâm muối đóng hộp, sử dụng NL của TKN: 101647609015/A31/41CC ngày 9/10/17&VN

KG

2,2844

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Hành lý cá nhân và Đồ dùng gia đình đang sử dụng: Đồ ăn khô: mì, chè, café

BAO

5

NULL

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x113 (7 oz) (nắp dể mở)

BARREL

29

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC